UTENOS REGIONO VVG DALYVAVO APSKRITOJO STALO DISKUSIJOJE

2017 m. birželio 1 d. Utenos regiono VVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “Leader programa” įgyvendinimo aktualijos”.

Daugiau informacijos ir nuotraukų albumas Nacionalinės mokėjimo agentūros nuorodoje: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pradedamas-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas/13050

NMA nuotr.