UTENOS REGIONO VVG DALYVAVO ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEMINARE

2017 m. gegužės 17 d. Utenos regiono VVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Rimgailė Garunkšnienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare “Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER” ir “Vietos plėtros strategijų administravimo sistema.”

Pranešimus pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

Pirmasis pranešimas susijęs su “Vietos plėtros strategijų administravimo sistema”, kuriame buvo pristatoma bendra vietos plėtros strategijų administravimo modelio schema, pagal kurią strategijų administravimas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Antrasis pranešimas buvo “Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę ‘LEADER”. Pranešimo metu buvo pristatyta galimi pareiškėjai, socialinio verslo modeliai, socialinio verslo modelių taikymas, socialinio verslo kriterijai, socialinio verslo vykdymo finansiniai aspektai ir socialinio poveikio matavimo problemos.