UTENOS REGIONO VVG DALYVAVO VVG TINKLO POSĖDYJE

2017 m. birželio 6 d. Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė dalyvavo VVGT organizuotame VVG tinklo valdybos posėdyje. Posėdis vyko Universiteto g. 8a, Akademijoje, Kauno r.