UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

Kviečiame dalyvauti 2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15.30 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės biure, Taikos g. 6, Utena organizuojamame Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje

Darbotvarkė:

1.Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2.Dėl Vietos projektų atrankos kriterijų pristatymo ir siūlymų juos papildyti.

3.Einamieji klausimai.

                                                       Kviečiame visus valdybos organo narius aktyviai dalyvauti!