Patvirtinta dvisekotrės vietos plėtros strategijos metinė ataskaita

Sausio 19 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje buvo patvirtina Dvisektorės vietos plėtros strategijos (DVPS) metinė įgyvendinimo ataskaita už 2023 m.

Vienas iš pasiektų rezultatų- per 2023 metus- 8 sėkmingai įgyvendinti vietos projektų pateikėjų projektai.

Septyniems projektams įgyvendinti skyrėme 412 478 Eurų savo ( Utenos regiono vietos veiklos grupės) pritrauktų į Utenos rajoną investicijų iš Europos Sąjungos Kaimo plėtros ir Žuvininkystės fondų. Todėl ir vietos plėtros strategija vadinasi dvisektore.

Už šias investicijas (prisidėjus vietos projektų pareiškėjams ir/ ar jų partneriams trūkstama suma) Utenos rajone įkūrėme 10,5 naujų darbo vietų. Iš jų 6 darbo vietos sukurtos iš DVPS Kaimo plėtros investicijų, o 4,5 darbo vietos sukurtos iš Žuvininkystės fondo investicijų dalies.

Aštuntasis sėkmingas projektas- ne pelno siekiantis, kuriam skyrėme 8071 Eurų ( likutį) iš DVPS Žuvininkystės fondo. Projekto rezultatas – Vyžuonų miestelyje prie Rašytojų kalnelio esančiame tvenkinyje įrengtas pontoninis lieptas – sudarytos sąlygos žvejams mėgėjams ir vietos bendruomenės aktyviam poilsiui bei laisvalaikiui.

Utenos regiono vietos veiklos grupei – HONORAS.

Valstybės bei savivaldybės biudžetams nuo įsteigtų darbo vietų – HONORARAS.