DĖMESIO! Keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos keičiasi vietos projektų dokumentų teikimo tvarka nurodyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomeninių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklėse.

Nuo š. m. balandžio 1 dienos visi su projektu susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami TIK pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Mokėjimo prašymus, ataskaitas prašome siųsti adresu utenosvvg@gmail.com. Didesnės apimties failus galima pateikti per WeTrasnfer.

 

Atsiradus reikalavimui paraiškas, mokėjimo prašymus bei susijusius dokumentus teikti elektroniniu būdu, pristatome pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinę. PASIRAŠYMO KVALIFIKUOTU EL. PARAŠU ATMINTINĖ