DĖMESIO! METINĖS ATASKAITOS

DĖMESIO! Utenos regiono vietos veiklos grupė primena, kad iki 2022 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2021 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Utenos regiono veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

Užbaigto projekto metines ataskaitas už 2021 m. galite teikti:

1. iki 2022-03-31 dienos adresu: Taikos g. 6, Utena; pasirašytas ir nuskenuotas arba pasirašytas mobiliuoju parašu el. paštu: utenosvvg@gmail.com

2. nuo 2022-04-01 iki 2022-05-01 tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: utenosvvg@gmail.com. 

 

 

* Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų už 2021 m. pateikėjų sąrašas

* Vietos projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos forma

* Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

* Vienos įmonės deklaracijos forma