NMA kviečia kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

Informuojame, kad nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.
Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veiklos sritimis:
 1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;
 2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
 3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Daugiau skaityti ČIA