Nors ir dirbame nuotoliniu būdu, bet esame aktyvūs įvairių susirinkimų, konferencijų, mokymų dalyviai!

Linkime visiems išlikti aktyviems ir sveikiems!

URVVG komanda