Socialinio verslo forumas Visagine

2020 m. liepos 21 d. įvyko šeštasis ir paskutinis, projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“, socialinio verslo forumas. Šis forumas vyko VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centre ir buvo skirtas Visagino miestui.

Į forumą susirinko įvairių įstaigų atstovai, privatūs asmenys. Prisistačius forumo dalyviams bei papasakojus apie savo veiklas, pirmąjį pranešima apie socialinio verslo raidą ir teisinį reglamentavimą Lietuvoje kalbėjo šio projekto vadovė Edita Rukšytė, apie tai kaip tapti socialiniu verslininku, uždirbti pinigų ir pakeisti pasaulį pasakojo Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra pristatė socialinių ir bendruomenių verslų pavyzdžius, kurie yra įgyvendinami Zarasų rajone ir yra finansuojami iš VVG vietos plėtros strategijos.

Forume dalyvavusi Visagino socialinės globos namų direktorė Vida Meškėnienė pristatė šią įstaigą, jų veiklas, renginius, tradicijas ir teikiamas paslaugas. Visagino pašonėje veikiantis centras teikia įvairias paslaugas į kurias įeina informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir atstovavimo; apgyvendinimo; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo; socialinių paslaugų paskyrimo, planavimo ir asmens apgyvendinimo; darbinių įgūdžių ugdymo ir dienos užimtumo; maitinimo; asmeninės higienos paslaugų organizavimo; dvasinių poreikių tenkinimo; sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimo; psichologinės pagalbos; sportinės veiklos organizavimo; transporto; sociokultūrinės ir kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Šio projekto būsimas veiklas ir geruosius socialinio ir bendruomeninio verslo pavyzdžius iš Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Ukmergės, Kėdainių, Zarasų, Utenos rajonų pristatė projekto vykdytojas Modestas Gadliauskas.

Pristačius socialinio verslo plėtros sritis ir balsuojant, aktualiausiomis visaginiečiams tapo „Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir  galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje taikomomis paslaugomis užtikrinimas“ bei „LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas“ sritys.

Susirinkę forumo dalyviai taip pat pristatė savo idėjas, kurias norėtų įgyvendinti kurdami socialinį verslą bei pageidavo dalyvauti sekančiose projekto veiklose.

Projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ įgyvendina Utenos regiono vietos veiklos grupė, projekto partneris Utenos regiono bendruomenės fondas.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Utenos regiono VVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos