Labai džiaugiamės, kad atlikus mūsų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą ir atsižvelgus į mūsų pasiektus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus, pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros tarpinio vertinimo išvadas mums bus suteiktos papildomos vertinimo rezervo lėšos vietos plėtros strategijai įgyvendinti!