Tarptautiniame turizmo forume – seminarai, pristatymai, ekskursijos

Renavo dvare dvi dienas vyko forumas „Draugiškas aplinkai turizmas“. Jis – tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, kurį vykdo Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir jos partneriai, dalis.

Renginio metu pristatyti jau nuveikti projekto darbai, vyko seminarai, parodos, turizmo veiklų ir objektų pristatymai, ekskursijos.

Stendas – Latvijos garbei

Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (ŠVLVVG) projektą apie turizmo vystymą rengia nuo 2018 metų. Šios grupės pirmininkė Loreta Rubežienė pasakojo, kaip šis projektas atsirado, kokia buvo jo pradžia ir kad jame, be lietuvių, dalyvauja partneriai iš Latvijos – Saldus, Liepoja, Rapoži ir Sateka vietos veikos grupių bei Moldovos ir Sakartvelo.

Šį projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, prie finansavimo prisideda ir Mažeikių rajono savivaldybė, partneriu taip pat yra Mažeikių miesto vietos veiklos grupė.

Į forumą Renavo dvare atvyko bendraminčiai iš Latvijos ir mūsų tautiečiai iš Lietuvos – iš viso apie šešiasdešimt dalyvių. Kadangi šis projektas skirtas turizmui, į jį įsijungė ir Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC).

Specialiai šiam renginiui ŠVLVVG parengė stendą, pasakojantį apie kaimyninę Latviją.

„Taip norėjome pagerbti savo draugus iš Latvijos, taip pat paminėti šios šalies Nepriklausomybės dieną, kuri švenčiama lapkričio 18-ąją“, – kalbėjo L. Rubežienė.

Daug įvairių pristatymų

 Forumo metu seminarus apie aplinkai draugišką turizmą ir jo plėtros strategijas bei įmonių atsakomybę vystant turizmo plėtrą vedė lektorius iš Klaipėdos universiteto Daumantas Bočkus.

Projekto dalyviai iš Utenos regiono vietos veiklos grupės pristatė savo krašto turistinius maršrutus, žymias vietas ir vietos tautodailininkus. Didelio forumo dalyvių dėmesio susilaukė uteniškis klumpių dirbėjas Vytautas Šemelis, pristatęs savo amatą ir surengęs konkursą apie klumpių medieną, jo kolegė – tautodailininkė iš Utenos Rasa Slesoriūnienė eksponavo karpinius.

Didžiulėje parodoje savo amato darbus demonstravo mažeikiškės vėlėjos Rosita Ruchanskienė, Vilija Juočytė, Aušrytė Budzinskienė, Larisa Pikevičienė ir Vladislava Krinickienė, keramikai Vitalijus Baltutis, Saulė Paulauskaitė, Agneta Benaitytė-Jarošaitienė, savo produkciją pristatinėjo „Jadvygos žolės“, bitininkas Antanas Meškys, žvakių gamintojas Danielius Gedutis iš Pikelių, atskirą stendą su savo garsiaisiais „Vobulū sūres“ bei kitais gaminiais iš obuolių surengė Ukrinų kaimo bendruomenė.

Surengtos ekskursijos

Forumo dalyviai dalijosi patirtimis iš įvairių projekto renginių, kelionių – šią renginio dalį moderavo Mažeikių TVIC‘o vadovė Jolanta Gintalienė: antrąją forumo dieną ji svečiams iš Latvijos pravedė ekskursiją po Mažeikius.

„Broliams latviams ekskursija patiko: jie buvo sužavėti mūsų miestu, jo sutvarkymu ir džiaugėsi viskuo, ką pamatė, tad žadėjo paraginti čia atvykti ir savo draugus“, – teigė J. Gintalienė.

Mažeikių TVIC‘o vadybininkė Genutė Mažeikaitė forumo dalyviams pasakojo apie Mažeikių krašto turistinius maršrutus, lankytinus objektus bei turistams teikiamas paslaugas, taip pat surengė ekskursiją po Sedos miestelio žymias vietas, o Renavo dvaro sodybos direktorius Deividas Makavičius vedė ekskursiją po dvarą, jo sodybą ir supažindino su nematomais jos gyventojais.

Nuveikta nemažai

Svečiai iš Latvijos – Gulbenės regiono Sateka vietos veiklos grupės pasakojo apie savo pastangas propaguojant turizmą kaimo apylinkėse: jų buvimą nustelbia netoli esanti sostinė Ryga, tad tenka įdėti nemažai pastangų, norint turistus pritraukti pas save.

ŠVLVVG pirmininkė L. Rubežienė dėkojo forumo dalyviams už apsilankymą mūsų krašte, už bendradarbiavimą ir trumpai apibūdino kai kurias viso projekto, kuris tęsis dar metus, detales.

Mažeikiškiai šių metų pavasarį kartu su partneriais dalyvavo tarptautiniame verslo ir amatų forume Sakartvele, vasarą vyko meistriškumo kursai tema – „Ekologinių ūkių pritaikymas turizmui ir kitos paslaugos, įtakojančios turizmo plėtrą“: lankytasi Gyvoliuose esančiame žolininkės Jadvygos Balvočiūtės esančiame ekologiniame vaistažolių ūkyje, panašūs renginiai vyko Latvijoje ir Moldovoje.

„Šiuo projektu partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas ir vietos verslą siekiama turizmo verslui sukurti palankią aplinką. Tam pasitelkiame kaimo turizmą, bitininkystės, žolininkystės, įvairių amatų teikiamus produktus ir paslaugas“ – teigė ŠVLVV grupės vadovė L. Rubežienė.

Vytauto Malūko straipsnis, Mindaugo Dulinsko nuotraukos