Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, kurio tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Per rugsėjo ir spalio mėnesius įvyko net 20 projekto renginių. Tauragnų ir Saldutiškio vaikai ir jaunimas dalyvavo dvejuose prevencijos renginiuose skirtuose aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai, šių renginių metu jie susipažino su Užpalių kraštu. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su Užpalių lankomais objektais: Krokulės šaltiniu, Lygamiškio piliakalniu, Konglomerato uola, Šeimyniškių piliakalniu, Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia, Užpalių Šv. Nikolajaus cerkve, Užpalių dvaru ir arklidėmis, vandens malūnu ir kt.

Taip pat įvyko ir 9 judriųjų žaidimų renginiai Žygeivių slėnyje, kuriuose dalyvavo daugiau nei šimtas Utenos rajono vaikų ir jaunimo. Žygeivių slėnyje, kuriam vadovauja Giedrius Indrašius, dalyviai išbandė akmens amžiaus kliūčių taką, kuriame turėjo įveikti įvairias kliūtis: su kuoka numušti akmenis, su pagaliu išmušti ripką, dirbant komandoje pereiti per „pelkę“, susikauti dvikovose bei traukti virvę. Visų renginių Žygeivių slėnyje metu dalyviai keliavo išmaniajame žygyje, kurio metu keliaudami turėjo atlikti įvairias užduotis, atpažinti medžius, augalus, nufotografuoti vabalus, nustatyti piliakalnio aukštį, šaudyti iš lanko. Dalyviai taip pat mokėsi ir senovinių komandinių žaidimų grupėse: Kerepėtas, Vėliavos pagrobimas, Išmanusis pagalio traukimas.

Atėjus spaliui startavo ir kitas projekto renginių ciklas „Laisvalaikis – kūrybai“. Šie renginiai buvo skirti fotografijai. Įvyko devyni „FOTOGRAFIJA – Kūrybos erdvė“ renginiai, kuriuose taip pat sudalyvavo daugiau nei šimtas Utenos rajono vaikų ir jaunimo. Renginių metu, kuriuos vedė fotomenininkas Saulius Paukštys, vyko paskaita-performansas  „Kūrybinė fotografija“, kurios metu dalyviai sužinojo apie fotografijos kūrybinius elementus ir galimybes; buvo pristatyta ir pademonstruota senovinė fotografinė Van Dyke technologija; taip pat jaunieji dalyviai buvo užimti kūrybinėmis užduotimis, kurių metu įvairiomis priemonėmis retušavo nuotraukas bei papildė jas savo sukurtais elementais. Kiekvieno renginio pabaigoje visi dalyviai dalyvavo fototeatro fotosesijoje, kurios metu persikūnijo į įvairius personažus.

Tęsiant projektą dar vyks sportiniai renginiai; prevencijos renginiai skirti aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai; renginiai „Sveikas maistas – pagrindinis sveikatos šaltinis“; seniūnijų vaikų ir jaunimo varžytuvės; sukurtų darbų parodos.

Kviečiame Utenos rajono seniūnijų vaikus ir jaunimą aktyviai dalyvauti projekto veiklose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos