XV-asis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis

„Laiko lieptai“

2019 m. rugpjūčio 3 d. grupė uteniškių iškeliavo į Antalieptę, kurioje vyko XV-asis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Laiko lieptai“ bei Antalieptės festivalis „Basomis-2019“.

Sąskrydis prasidėjo nuo eisenos, kurioje dalyvavo ir uteniškiai. Eisenos metu buvo pristatytas Antalieptės miestelis: lieptai ir tilteliai, žinomi miestelio objektai ir architektūros paveldo paminklai: bažnyčia ir vienuolynas; įgyvendinti projektai: suremontuoti Antalieptės kaimo bendruomenės, Purvynės ir Nalšėnų kaimų bendruomenės namai; Energetikos muziejus, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, seniūnija. Eisenos metu buvo pasodintas ir ąžuoliukas. Pabaigoje visos bendruomenės pasidarė bendrą nuotrauką ir patraukė link renginio scenos, kurioje vyko sąskrydžio atidarymas. Atidarymo metu prisistatė visos bendruomenės. Utenos rajoną šiame sąskrydyje aktyviai atstovavo Sirutėnų ir Sprakšių bendruomenių atstovai, taip pat dalyvavo Kuktiškių moterų klubo „Kuksa“ narės, Leliūnų, Vyžuonų, Galelių, Užpalių bendruomenių atstovai.

Po šventės atidarymo sąskrydžio organizatoriai pakvietė visus į didžiąją palapinę, kurioje laukė stalai nudengti gausybe patiekalų, kuriuos gamino ir atsivežė kiekviena dalyvaujanti bendruomenė. Dalyvavimas eisenoje, prisistatymas ir patiekalas tai trys kriterijai pagal kuriuos slapta komisija vertino bendruomenes ir skyrė balus.

Po oficialiosios sąskrydžio dalies laukė rimtoji – konferencija, kurią moderavo Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra. Moderatorius plačiai pristatė vietos veiklos grupės veiklą ir šiuolaikines aktualijas, papasakojo apie šiuo metu bendruomenėse įgyvendinamus projektus, problemas kylančias juos įgyvendinant. Vadovas pasidžiaugė, kad strategijos prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“ septyniomis priemonėmis numatyta strategijos įgyvendinimo laikotarpiu sukurti ne mažiau, kaip 27 darbo vietas.

Utenos regiono aktualijas pristatė URVVG administracijos vadovė Jolita Umbrasienė, kuri konferencijos dalyvius supažindino su Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama strategija. Vietos veiklos grupės administratorė Edita Rukšytė pristatė šiuo metu įgyvendinamus vietos projektus, viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas konferencijos dalyviams papasakojo apie vykstančius ir planuojamus tarptautinius projektus.

Įvairiomis problemomis ir lūkesčiais pasidalino įvairių bendruomenių atstovai.

Po konferencijos visi dalyviai susirinko vėl prie scenos. Artėjant linksmajai vakaro programai sąskrydžio organizatoriai padėkojo visoms sąskrydyje dalyvavusioms bendruomenėms, joms įteikė padėkas, miestelio amatininko Prano Savicko išdrožtus rankdarbius, po išperėtą Antalieptėje metus gyvenusios „Laimės Paukštės“ paukštelį. Na, o svarbiausias sąskrydžio simbolis „Laimės Paukštė“ slaptosios komisijos sprendimu iškeliavo į Vajasiškio bendruomenės rankas, tad kitais metais XVI-asis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis vyks Vajasiškyje.

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija
Jolitos Umbrasienės, Editos Rukšytės, Modesto Gadliausko nuotraukos