KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2019 m. sausio 14 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Adresas Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  • Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
  • URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimas pagal naują redakciją.
  • Vietos projektų, pateiktų V kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atranka.

URVVG informacija