Šveicarijos Lietuvių bendruomenės fotografijų parodos „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“ atidarymas

2019 m. sausio 4 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas. Į parodos atidarymą atvyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen, Rimas Sukarevičius – fotografas uteniškis, šiuo metu gyvenantis Šveicarijoje, kurio darbai taip pat puošia šią parodą ir didelis būrys fotografija besidominčių uteniškių.

Paroda suskirstyta į tris dalis – istorinė, tradicinė, meninė. Bendruomenės pirmininkė Jūratė susirinkusiems parodos atidarymo dalyviams plačiai papasakojo apie lietuvių bendruomenės Šveicarijoje pradžią, apie tai kaip ji vystėsi ir augo, apie lietuviškos kultūros sklaidą, bendruomenės iššūkius – visa tai atsispindi istorinėje fotografijų dalyje. Lietuvių bendruomenė Šveicarijoje yra aktyvi ir tradiciškai švenčia įvairias lietuvių šventes – Advento vakarus, Vasario 16-osios šventę, Užgavėnes, Jonines. Šių švenčių šventimas taip pat užfiksuotas nuotraukose. „Šveicarijos gamta lietuvio akimis“ – taip Jūratė pristatė meninę parodos dalį, kurioje užfiksuota graži Šveicarijos gamta – kalnai, ežerai, ledynai, rūkai.

Paroda yra skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Kelionę po  Lietuvos miestų ir miestelių kultūros centrus, švietimo ir mokslo institucijas, muziejus ir bibliotekas ir kitas ekspozicijų vietas paroda pradėjo 2016 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną.  Viešnagę Lietuvoje paroda tęsia ir 2019-aisiais, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Pasaulio lietuvių metais.

Parodos autoriai: Diana Brunner, Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė,  Vilma Kinčiūtė – Kern, Rita Meyer, Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagmann, Laima Jokimaitė – Tikuišienė.

Utenos regiono vietos veiklos grupės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės informacija

Modesto Gadliausko nuotraukos