KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 06 d., 17 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu: Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl III kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo;
  3. Dėl IV kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

URVVG informacija