Seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė.“

2018 m. gegužės 18 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose vyko seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė.“, kurį organizavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentas. Seminarą vedė Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė. Seminare dalyvavo daugiau negu 20 atstovų iš Utenos, Pasvalio, Rokiškio, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pakruojo, Zarasų, Ignalinos vietos veiklos grupių. Seminaro metu buvo išklausyti du pranešimai: „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo pakeitimai“ ir „Vietos projektų atrankos kriterijų sąvado apžvalga“.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos