„Leader“ metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

2018 m. balandžio 11 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko „Leader“ metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.

Susitikimo pradžioje Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė padėkojo   buvusiai tinklo pirmininkei Violetai Jankauskienei už kompetentingą vadovavimą  vietos veiklos grupių tinklui. Ir susirinkusiems Leader  metodo įgyvendinimo  koordinavimo grupės nariams  pristatė naują vietos veiklos grupių tinklo pirmininką Povilą Saulevičių.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimo projektą pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė.

Klausimus, susijusius su vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimais, aptarė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja Inga Venciulytė.

Taip pat buvo aptarti vietos projektų atrankos kriterijai (Ilona Javičienė), apžvelgą apie LEADER bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo situaciją pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė

URVVG informacija, Jolitos Umbrasienės nuotraukos