VVG tinklo visuotinis susirinkimas

2018 m. balandžio 5 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė ir VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo visuotiniame Vietos veiklos grupių tinklo susirinkime, kuris vyko Raudondvario dvare, Kauno raj.

Susirinkimo metu dalyviai buvo supažindinti su VVG tinklo veiklos ir finansine ataskaitomis už 2017 metus. Taip pat buvo aptarti VVG tinklo įstatų keitimo, gairių 2018 m. veiklos planui, nario mokesčio nustatymo ir kiti einamieji klausimai. Susirinkimo metu taip pat vyko VVG tinklo pirmininko ir valdybos rinkimai. Į VVG tinklo pirmininko vietą buvo iškelti trys kandidatai: Jolita Umbrasienė (Utenos regiono VVG), Povilas Saulevičius (Varėnos krašto VVG) ir Reda Kneizevičienė (Sūduvos VVG). Naujuoju VVG tinklo pirmininku išrinktas Povilas Saulevičius.

Į VVG tinklo valdybą buvo išrinkti šie nariai:
  • Jurijus Nikitinas (Anykščių rajono VVG),
  • Lina Bernatavičienė (Elektrėnų savivaldybės VVG),
  • Nijolė Valuckienė (Joniškio rajono partnerystės VVG),
  • Valdas Aleknavičius (Kalvarijos VVG) ,
  • Kristina Švedaitė-Damašė (Kauno rajono VVG),
  • Vilma Juodagalvyte-Baranivskaja (Panevėžio rajono VVG),
  • Teresė Jankauskienė (Šilalės rajono partnerystės VVG),
  • Vytautas Barsteiga (Telšių rajono VVG),
  • Povilas Saulevičius (Varėnos krašto VVG),
  • Raimonda Damulienė (VVG „Pajūrio kraštas“).

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos