PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 (toliau – VPS) priemonę „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). (Kvietimo Nr. 4)

Daugiau informacijos:

https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/03/SKELBIMAS-KVIETIMO-Nr.-4.pdf

https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/dokumentu-formos/