Informacinis seminaras – Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“

2018 m. kovo 27 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai J. Umbrasienė, E. Rukšytė ir M. Gadliauskas dalyvavo informaciniame seminare – Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“. Seminaro tikslas skatinti kiekvieną susimąstyti apie mums paliktą tūkstantmetę baltų kultūros patirtį, suprasti ir kitu kampu pažvelgti į baltų kultūros savastį. Tai penktasis iš šešių projekto informacinių seminarų.
Seminaro metu su Utenos apskrities vietinėmis bendruomenėmis, smulkiaisiais verslininkais, turizmo atstovais, vietos savivalda, muziejininkais, amatininkais ir kitais suinteresuotais asmenimis buvo diskutuojama apie galimybes įsitraukti į projekto veiklas, lektoriai dalinosi žiniomis apie baltų kultūros savastį ir jos raiškas, kartu su dalyviais ieškojo baltiškos kultūros formų šiandieninėje veikloje, kalbėjosi apie domėjimosi gamtos, kultūros ir paveldo svarbą.
Seminare paskaitas skaitė Daiva Vaitkevičienė – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (international Society for FolkNarrative Research) narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming redaktorių kolegijos narė ir Judita Stulpinaitė – turizmo edukologė, ekspertė, straipsnių ir leidinių autorė.

Daugiau informacijos: https://nrda.lt/baltu-kelias/

Nuotraukos Modesto Gadliausko ir Jolitos Umbrasienės