2017 m. liepos 25 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose vyko Utenos apskrities VVG susitikimas. Į jį atvyko dalyviai iš Anykščių rajono VVG, Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, Zarasų ir Visagino regiono VVG, Ignalinos rajono VVG.

Susirinkusios Utenos apskrities vietos veiklos grupės dalijosi VPS įgyvendinimo aktualijomis, tarėsi dėl galimybių susigražinti lėšas, kurios buvo sumažintos VPS vertinimo metu, taip pat visos VVG pasidalijo poreikiais ir planais dėl regioninių ir tarptautinių projektų.