UTENOS IR PANEVĖŽIO APSKRIČIŲ VVG SUSITIKIMAS

Šių metų kovo 27 d. Anykščių rajono vietos veiklos grupės patalpose vyko Utenos ir Panevėžio apskričių VVG susitikimas. Į jį atvyko dalyviai iš Rokiškio rajono VVG, Panevėžio rajono VVG, Pasvalio rajono VVG, Biržų rajono VVG, Anykščių rajono VVG, Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, Zarasų ir Visagino regiono VVG ir Utenos regiono VVG.

Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi, diskutuojama 2014 – 2020 m. laikotarpio VPS įgyvendinimo aktualijomis (finansinio plano rengimo ir keitimo aktualijomis, VPS administravimo patirtimi, dėl metinių teiktų VPS ataskaitų ir kontrolės laikotarpio priežiūros vykdymo problematikos, MP vertinimo, viešųjų pirkimų vykdymo, mokymų skirtų administracijos darbuotojams ir vietos pareiškėjams). Taip pat Utenos ir Panevėžio apskričių VVG nusprendė klausti NMA  dėl D.U.K. veikimo, kad gautais atsakymais ir klausimais galėtų naudotis ir kitos VVG susidūrusios su tomis pačiomis problemomis.

Besikalbant ir besidalijant šio laikotarpio patirtimi bei aptariant problemas, J. Umbrasienė pasidalino nauja informacija iš įvykusios tarptautinės Europos žuvininkystės konferencijos “Socialinė įtrauktis gyvybingoms žvejų bendruomenėms” (konferencija vyko kovo 21 – 24 d., Jūrmaloje) (apie konferenciją https://www.utenosvvg.lt/2017/03/30/seminaras-apie-socialine-itraukti-jurmaloje/ ). Konferencijoje diskusijų metu išaiškėjo, kad daugiau kaip pusėje ES šalių vietos veiklos grupės įgyvendindamos savo strategijas nekuria naujų darbo vietų, o tik išlaiko esamas.

Taip pat Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į viešą informaciją – FARNET (Europos žuvininkystės regionų tinklas) tinkamos išlaidos važiuojant automobiliu yra 0,3461 Eur/km (kai Lietuvoje 0,08 Eur/km).

 

Belieka tikėtis, kad Lietuvos VVG aktualūs klausimai visų institucijų pastangomis bus kuo greičiau išsprendžiami ir bus galima padėti verslininkas, kaimo bendruomenėms ir visiems potencialiems vietos projektų pateikėjams rengti ir įgyvendinti vietos projektus.