SEMINARAS APIE SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ JŪRMALOJE

2017 m. kovo 21-24 d. Jūrmaloje vyko Europos žuvininkystės regionų tinklo – FARNET  tarptautinis seminaras „Socialinė įtrauktis gyvybingoms žvejų bendruomenėms“. Kadangi Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina dvisektorę vietos plėtros strategiją (VPS), buvo gautas kvietimas vykti į šį renginį.

Utenos RVVG  valdybos  nariai 2017-03-13 posėdyje pritarė FARNET pasirinktai Jolitos Umbrasienės  kandidatūrai deleguodami Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkę, VPS administravimo vadovę į šį tarptautinį seminarą.

                                                                                                       Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

Taip, aš ten buvau, diskutavau, dirbau darbo grupėse, mezgiau bendradarbiavimo ryšius

Padėka. Dėkoju Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos nariams už pasitikėjimą. Tarptautiniame seminare Jūrmaloje kovo 21-24 dienomis stengiausi tinkamai atstovauti Utenos regiono vietos veiklos grupę ir Utenos kraštą.

Tikslas. Vykau į  seminarą su tikslu –   gauti patirties  kaip  skatinti socialinę įtrauktį Utenos RVVG įgyvendinamoje  Utenos rajono dvisektorėje strategijoje 2016 – 2023 m. bei rengti regioninius ir tarptautinius projektus.

Dalyviai. Seminare dalyvavo per du šimtus dalyvių iš dvidešimties valstybių.  Renginio organizatoriai daug padirbėjo rengdami seminarą, nes darbas buvo kruopščiai sustyguotas ir jokių organizacinių trikdžių nebuvo.

          

Įvykę susitikimai, aptarti klausimai

Kovo 21 d. Tarptautiniame seminare  kovo 21 dieną nuo 16 val. vyko  neformalus bendravimas tarp renginio dalyvių. Šios popietės metu susipažinau su atstovais iš Suomijos, Danijos: aptarėme dvisektorių vietos veiklos grupių įgyvendinamų VPS ypatumus.

Kovo 22 d. Antrąją seminaro dieną vyko plenarinės sesijos ir darbas grupėse.  Dirbau grupėse: „Alternatyvūs žuvininkystės bendruomenių pragyvenimo šaltiniai“ bei „ Žuvininkystės bendruomenių  socialinė įtrauktis“. Darbo grupėse metu susipažinau su Lenkijos bei Vokietijos ŽRVVG atstovais.

Skirtingų šalių projektų pristatymas. Seminaro metu buvo pristatyta 10 skirtingose šalyse įgyvendintų projektų socialinės įtrauktiems tema. Dalyvavau dviejų  projektų pristatyme: Ispanijoje įgyvendinto projekto „ Verslo mokymai moterims“ ir Rumunijoje įgyvendinto projekto  „Moksleivių įtraukimas į žuvininkystės mokymus“.

Taip pat vyko susitikimai su kitų ES fondų administratoriais, kur buvo skatinama socialinę įtrauktį didinti panaudojant  keleto skirtingų fondų  lėšas vietos bendruomenių sprendžiamoms problemoms t.y. įgyvendinant įvairius projektus, kuriuos finansuoja skirtingi fondai, ministerijos bei agentūros.

Kovo 23 d.  Paskutinę seminaro dieną dalyvavau bendruose plenariniuose posėdžiuose ir darbo grupėse: „ŽRVVG  veikla  skatinant socialinę  įtrauktį“  bei „Strateginė partnerystė ir socialinės įtraukties skatinimas žvejų bendruomenėse“. Darbo grupėse metu susipažinau su Portugalijos ŽRVVG atstove Alison Nelson, taip pat sutikau pažįstamą pranešėją iš Švedijos Hans-Olof Stalgren. Kadangi Švedijoje vietos veiklos grupės įgyvendina daugiafondes strategijas iš 3-4 skirtingų fondų, aptarėme daugiafondžių VVG aktualijas. Daug patirties per 10-15 minučių diskusijų perimti nepavyko, tačiau neabejotinai Švedijos VVG patirtis įgyvendinant daugiafondes strategijas yra  įdomi- kitokia, negu mūsų.

Ignalinai valio. Negaliu nepasidžiaugti, mūsų kolegų iš Ignalinos rajono vietos veiklos grupės  sėkme, kadangi jie   tarptautiniame nuotraukų konkurse žuvininkystės tematika laimėjo antrąją vietą. Tuo pačiu noriu padėkoti visiems uteniškiams, kurie balsavo internetu už  originalią kaimynų  nuotrauką.

 Džiugu, kad konferencijoje negausi mūsų delegacija iš Lietuvos pasirodė  gana neblogai. Mes tikrai turime apie ką papasakoti  kolegoms iš kitų šalių. O tokie renginiai juk tam ir skirti.

Pasibaigus seminarui vykome į vietos projektus, kur aplankėme keletą įgyvendintų vietos projektų  Engure  ir Ragaciems  gyvenvietėse.

Visur gerai,  bet namie geriausia. Ankstų kovo 24 dienos rytą laukė kelionė namo maršrutu: Jūrmala- Ryga- Vilnius- Utena.

Pridedu kolegų iš Prancūzijos nuotraukas, bei nuorodą, kurioje galima pamatyti daugiau vaizdinės informacijos šia tema: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425367907855325&set=a.298109520581165.1073741830.100011463579560&type=3&theater

 

Išvados

  1. Renginys buvo naudingas aktualus, nes kai mes  Lietuvoje vis dar kalbame apie socialinę atskirtį ir jos mažinimą, Europa jau seniai kalba ir dirba didinami socialinę įtrauktį, plačiai įgyvendindami socialinio  ir bendruomeninio verslo projektus.  Labai daug kas šioje srityje ( turbūt ir kitose)  priklauso nuo  požiūrio ir mąstymo. Juk yra didelis skirtumas tarp sąvokų mažinti, siaurinti, uždrausti, neleisti  ir tarp sąvokų didinti, plėsti, pasitikėti, įsiklausyti?
  2. Buvo labai naudinga tiesiogiai iš Europos žuvininkystės regionų tinklo atstovų sužinoti informaciją, kuri yra  aktuali įgyvendinant vietos plėtros strategijas  Lietuvoje.
  3. Užmezgiau naujų bendradarbiavimo ryšių.  Tikiuosi, jie  pravers rengiant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kurių kelis esame nusimatę savo vietos plėtros strategijoje bei įgyvendinant vietos projektus, kurių įgyvendinimas jau ne už kalnų.

Daugiau akimirkų iš FARNET tarptautinio seminaro: FARNET fotoalbumas

Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė