Apie Utenos regiono vietos veiklos grupę

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ yra pelno nesiekianti organizacija, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams. Visa organizacijos veikla yra skirta pagrindiniams tikslams įgyvendinti.

Steigimo sutartis pasirašyta 2008 metų gruodžio 22 dieną vykusiame steigiamajame Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavime. Utenos regiono vietos veiklos grupė registruota Juridinių asmenų registre 2009 metų sausio 20 dieną. Teisinė forma – asociacija. Utenos regiono vietos veiklos grupės steigėjai yra keturi: Alina Plistkova, Kęstutis Udras, Mindaugas Kuodis, Jolita Umbrasienė.

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą sudaro 15 narių Iš viso Utenos regiono vietos veiklos grupėje yra 42 nariai.

VVG misija

Utenos regiono VVG – šiuolaikiška organizacija teikianti kokybiškas konsultavimo  paslaugas, aktyvinanti bendruomenes bei skatinanti verslumą Utenos krašte.

 

Nuotraukų autoriai: Jolita Umbrasienė, Nela Kuosienė, Alvydas Danauskas, Dainius Atkočiūnas, Inga Motiejūnienė, Julija Skliaustytė, Modestas Gadliauskas, Rimas Udras, Vytautas Ridikas, Rytis Jackevičius, Kęstutis Danauskas, Tanja Rajantaus ir kitos nuotraukos iš URVVG archyvo.

stendas

Filmas apie Utenos ežerus "Kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą"

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Asociacijos adresas: Taikos g. 6, LT–28153, Utena Tel. +370 (389) 72765 Elektroninis paštas: utenosvvg@gmail.com

Naujienos

Kontaktai