PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 26

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. lapkričio 21 d. 10.00 val. iki 2024 m. sausio 10 d. 16.00 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/