Dalyvavome seminare “Emocinio intelekto valdymas – no stress in VPS”

2022 m. gegužės 9 d. Utenos regiono VVG administracija dalyvavo seminare “Emocinio intelekto valdymas – no stress in VPS”. Moderatorius Vygandas Pikčiūnas. Mokymai organizuojami VVG tinklo įgyvendiname LKT projekte “Tu esi galimybė”.

Seminaro metu buvo aptartos stresinės ir kritinės situacijos, diskutuota kaip elgtis joms iškilus, kalbėta apie emocinį intelektą bei jo valdymą, vidinį ir protinį stabilumą panaudojant EQ, atliekamos praktinės savęs harmonizavimo bei balansavimo užduotys panaudojant ne tik savo kūrybiškumą, bet ir psichologines žinias.