PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 04 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 05 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija