PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ veiklos sritį „Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. lapkričio 18 d. 8 val. iki 2021 m. gruodžio 20 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija