Žmogiškieji ištekliai ir jų svarba socialinio verslo plėtrai.

Kaip pradėti socialinį verslą. Verslo plano rengimo pagrindai

Įgyvendinant projektą „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ lapkričio 9 d. Auksinio elnio slėnyje vyko du renginiai apie socialinį verslą pagal Robert Ashton knygą „Kaip tapti socialiniu verslininku, užsidirbti pinigų ir pakeisti pasaulį “.
Renginio metu dalyviai diskutavo apie entuziazmo ir lūkesčių valdymas, nagrinėjo savo verslo veiklos vykdymo stilių, darbo organizacijoje naudą, kaip rasti socialinių intreprenerių organizacijoje. Taip pat apie organizacija ir kaip jas steigti, kas yra vizija, misija ir vertybės, įmonės valdymo struktūros ir kaip jos galėtų padėti arba trukdyti.

Utenos RVVG informacija ir nuotraukos