UTENOS REGIONO VVG ĮGYVENDINAMOS SRATEGIJOS PAŽANGOS VERTINIMO REZULTATAS PASIEKTAS

Norime pasidžiaugti geromis naujienomis ir pasiektais tarpinio strategijų vertinimo rezultatais.

2021 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko Utenos regiono vietos veiklos grupės „Utenos regiono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ (VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo o 2021 m. lapkričio 4 d. pasirašė įsakymą dėl skiriamo papildomo finansavimo VPS įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu.

 

VPS pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis (žr. 1 lent.) pagal VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.).

VPS vykdytoja

Finansinis rezultatyvumas, proc. Fizinis rezultatyvumas, proc. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius, proc. Pažangos vertinimo rezultatas
Utenos regiono vietos veiklos grupė 75,40 76 102 Pasiektas

1 lent. VPS rezultatyvumo vertinimo rezultatai

Šie tarpinio vertinimo rezultatai reiškia, kad Utenos regiono VVG pažangos lygis yra pakankamas, ir bus skirta papildoma parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu.

Utenos regiono VVG bus skirta 133 454,00 eurų pereinamojo laikotarpio lėšų bei 114 479,00 eurų EURI lėšų (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti lėšos).

Iš viso Utenos regiono vietos veiklos grupei bus skirta 247 933,00 eurų paramos.

 

Ačiū visiems už gražų bendradarbiavimą. Laukia dar daugiau kvietimų, dar daugiau vietos projektų ir dar daugiau galimybių!

 

Utenos regiono vietos veiklos informacija