PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. spalio 18 d. 8 val. iki 2021 m. lapkričio 30 d. 16 val.

Daugiau informacijos: https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

URVVG informacija