DĖMESIO! Utenos regiono vietos veiklos grupė primena, kad iki 2021 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2020 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Utenos regiono veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

* Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų už 2020 m. pateikėjų sąrašas

* Vietos projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos forma

* Ataskaitos teikimo atmintinė 2021 m.