PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 8 d. 15 val. iki 2021 m. balandžio 9 d. 15 val.

Kvietimą skaityti ČIA
Dokumentų formas rasite ČIA