Socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas Utenos, Molėtų ir Zarasų rajonams

 

Tęsiant projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiais buvo surengti trys mokomieji renginiai akcentuojant socialinių inovacijų diegimo galimybes per socialinio verslo kūrimą Utenos regionui. Rugsėjo 30 d. mokymai vyko Utenos rajonui Utenoje, Spalio 21 d. molėtiškiai susirinko Toliejų bendruomenės centre, Spalio 28 d. zarasiškiai mokymus turėjo Vajasiškio bendruomenės namuose.

Mokymuose dalyvavo visų trijų rajonų bendruomenių, organizacijų, verslo atstovai.

Prisistatydami dalyviai papasakojo apie savo bendruomenių, organizacijų veiklas, perspektyvas.

Mokymuose dalyvavo visų trijų rajonų vietos veiklos grupių administracijos atstovai, kurie dalyviams  pristatė savo vietos veiklos grupių priemones, finansavimo galimybes, projektus. Apie inovacijas ir jų diegimą kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos rajone pranešimą parengė ir pristatė Jolita Umbrasienė.

Po pietų dalyviai dirbo grupėse, kuriose pristatė savo idėjas bei generavo bendras idėjas atsižvelgiant į savo rajonų poreikius, galimybes. Idėjos vėliau buvo pristatytos ir aptartos diskusijoje.

Utenos RVVG informacija
Modesto Gadliausko nuotraukos