Daugailiškiai lankėsi Užpalių krašte

Po karantino ir ilgos pertraukos 2020 m. rugsėjo 28 dieną buvo tęsiamos projekto veiklos „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, kurio tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Daugailių krašto jaunimas vyko į Užpalių kraštą, kuriame vyko prevencijos renginys skirtas aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai. Užpaliuose svečius pasitiko bibliotekininkė Vida Juškienė. Kadangi rytas buvo lietingas, pirmiausia visi nuvyko į šalia Užpalių esančius Kaniūkus, kur patalpose vyko įvairūs užsiėmimai – Vida plačiai ir įdomiai pristatė Užpalių kraštą, jo įžymias vietas, pasakojo įvairius padavimus. Jaunimas taip pat žaidė ir įvairius žaidimus: vaidino senovinį turgų, dėliojo Užpalių krašto dėlionę, mokėsi dirbti senovinius darbus, leido muilo burbulus, piešė baltiškus ženklus ant akmenų.

Po pietų, pasibaigus lietui, visi išvykome apžiūrėti Užpalių krašto. Lydint bibliotekininkės pasakojimams daugailiškiai pamatėme kur senovėje, Šventosios upėje, buvo maudomi dvaro arkliai – dabar čia yra vieša bendruomenės aikštelė, kurioje yra pontoninis lieptas. Išvykstant iš Kaniūkų apžiūrėjome nebeveikiančias senąsias kapines ir patraukėme link Lygiamiškio piliakalnio ir Laumės valties, nuo piliakalnio atsiveria visas Užpalių kraštas, o Laumės valtis ir ją supančios legendos daugailiškiams sukėlė daug klausimų ir spėliojimų.

Taip pat aplankėme Krokulės koplytėlę su šaltiniu, kurio vandens paragauti išdrįso ne visi. Pačiuose Užpaliuose aplankėme dvaro buvusias arklides, šalia esantį nebeveikiantį vandens malūną. Apžiūrėję gatvinį Degėsių kaimą sustojome susipažinti su Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola. Pažinties pabaigoje su Užpalių kraštu daugailiškiai apžiūrėjo pagrindinę miesto aikštę, kurioje parduotuvės antrojo aukšto vitrinas puošia Užpalių istorijos vaizdai, Švč. Trejybės bažnyčią ir varpinę, viduramžių ženklus, Gerumo paminklą prie Užpalių gimnazijos, Vytauto Didžiojo tiltą bei paminklą, kuris žymi miestelio pradžią.

Projektas „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“ (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0013). Projektą remia Europos socialinio fondo agentūra, Utenos rajono savivaldybė.

Utenos RVVG informacija
Modesto Gadliausko nuotraukos