Verslo misija Poltavoje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų oficiali informacija:

Kovo 14 dieną Poltavoje (Ukraina) vyko verslo forumas „Ukraina-Lietuva: EU patirtis“, kuriame dalyvavo didelė Lietuvos įmonių ir mokymo įstaigų atstovų delegacija.  Lietuvos – Ukrainos verslo Tarybos (Lietuvos pramonininkų konfederacija) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotoje misijoje – Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Utenos regiono vietos veiklos grupės atstovai, privačių kompanijų savininkai ir vadovai.

Lietuvos oficialioje delegacijoje, dalyvavusioje verslo forume – LR Užsienio reikalų ministerijos viceministras  Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis, Ministras patarėjas Saulius Labutis, diplomatas Gvidas Kerušauskas, pirmasis sekretorius Giedrius Granickas, komercijos atašė Sergejus Tichomirovas.

Forume diskutuota apie Poltavos galimybes tapti verslo regiono lydere, Lietuvos įmonės dalinosi savo patirtimi, pasakojo apie Lietuvos verslo galimybes ir pasiruošimą vystyti verslą Ukrainoje, mokymo įstaigų atstovai dalijosi gerąja praktika ruošiant studentus darbo rinkai.

Lietuvos verslo delegacijos vadovas Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius, baigiamojoje konferencijos kalboje pažymėjo, kad Lietuvos verslas jau išmoko žaisti pagal Europos taisykles, kurios turi būti taikomos ir galioti visiems vienodai.

„Sugebėjimas žaisti pagal visiems galiojančias taisykles, o ne bandant gudrauti, ieškoti pažįstamų ir užtarėjų,  leidžia mums konkuruoti visoje ES. Lietuva ir jos verslas atsisako korupcijos dedamosios sandoriuose, ir tai padeda įmonėms stiprinti konkurencines galias, o valstybei – gauti apčiuopiamos naudos iš ES fondų paramos ir racionalaus jų panaudojimo. Tikiu, kad ir Ukraina sugebės minimizuoti korupcines rizikas ir tai padės Ukrainai bei jos verslui tapti lyderiais regione“, – akcentavo S. Leonavičius.

Forume dalyvavo Poltavos regiono vadovai, verslininkai, mokslo įstaigų, ruošiančių darbuotojus darbo rinkai, vadovai, dėstytojai.

 Verslo misija Poltavoje Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkės akimis

1 diena: 2019 m. kovo 13 d., trečiadienis

Kovo 13 dieną nuskridus Kijevą, mikroautobusu vykome į Poltavą. Vykstant buvo galimybė susipažinti su verslo misijos dalyviais, aptarti būsimo renginio  aktualius klausimus. Nuvykus  apsistojome viešbutyje Premier Hotel Palazzo 33, Hoholya St., Poltava 36011, Ukraine, https://palazzo-hotel.phnr.com/  . Visas likęs trečiadienio laikas buvo skirtas pažintinei ekskursijai po Poltavą, neformaliam bendravimui, bei pasiruošimui forumui „Ukraina-Lietuva: EU patirtis“.

2 diena: 2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

Vyko forumas „Ukraina-Lietuva: EU patirtis“. Forumo darbine kalba organizatorių buvo pasirinkta rusų kalba. Forume du kartus dariau pranešimą. Pirmą kartą susirinkusiems vietos bendruomenių (gromadų) bei kaimo plėtros dalyviams,  kurie turėjo labai praktinių klausimų susijusių su bendruomenių aktyvinimu, gyvenimo kokybės gerinimu. Forumo plenariniame posėdyje II sesijoje pristačiau LEADER programos pasiekimus Lietuvoje, bei dalinausi šios programos pasiekimais ir patirtimi.  Po forumo apsilankiau  Poltavos žemės ūkio pramonės departamente, kur susitikau su jo vadovu Sergejumi Frolovu bei Žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadove Svitlana Andrijenko ir Poltavos kaimo plėtros asociacijos vadove Tatjana Gruzin. Aptarėme tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

3 diena: 2019 m. kovo 15 d., penktadienis

Penktadienį 10 val. buvo planuota spaudos konferencija.  Jai ruošiausi, tačiau ji buvo atšaukta. Poltavos miesto plėtros instituto  direktoriaus Jurij Levchenko ir to paties instituto departamento vadovo Vadim Vadimovo  kvietimu 11val.  susitikau su Poltavos miesto plėtros instituto kolektyvu šios organizacijos patalpose Poltavoje. Susitikime, kiek leido laikas, susipažinau su Poltavos miesto plėtros instituto veikla. Atsakiau į  daugelį kolegoms rūpimų klausimų. Pristačiau mano vadovaujamos organizacijos – Utenos regiono vietos veiklos grupės  ilgametę darbo patirtį ir pasiekimus. Poltavos miesto plėtros instituto darbuotojai sužinoję apie  bendradarbiavimo  galimybes iš Lietuvos pusės jomis labai domėjosi ir  pažadėjo rūpintis, kad bendradarbiavimas tarp Utenos ir Poltavos regionų nenutrūktų, bet sėkmingai plėtotųsi abiems pusėms naudinga linkme.

Kas iš to?

  1. Dalyvavimas verslo misijoje suteikė galimybę daug sužinoti apie tokio pobūdžio renginių organizavimą.  Taip pat buvo galimybė pristatyti Utenos regiono vietos veiklos grupės ilgametę veiklą regiono plėtros srityje, tarptautinio bendradarbiavimo projektus ir sukauptą patirtį.
  2. Buvo atkreiptas Lietuvos ambasados Ukrainoje, Lietuvos verslo bei mokymo įstaigų dalyvavusių verslo misijoje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų dėmesys į vienos iš ES programų — LEADER  įgyvendinamos BVIP metodu –  sukauptą patirtį Lietuvoje bei potencialias  šios programos iniciavimo Ukrainoje galimybes.
  3. Buvo sudarytos sąlygos naujų  bendradarbiavimo ryšių užmezgimui ir seniau užmegztų ryšių plėtrai. Nauji ryšiai buvo užmegzti  su  Poltavos srities Gromadų ir vietos plėtros organizacijų atstovais, Poltavos miesto plėtros instituto vadovais ir darbuotojais. Buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės su  Poltavos žemės ūkio pramonės departamento, Poltavos žemės ūkio konsultavimo tarnybos bei  Poltavos kaimo plėtros asociacijos atstovais.  Naujai užmegztos pažintys  ir Utenos regiono vietos veiklos grupės vykdomos veiklos pristatymas Lietuvos ambasados Ukrainoje bei Lietuvos Užsienio  reikalų ministerijos darbuotojams  tai įdirbis, kuris pravers rengiant regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei toliau bendraujant ir bendradarbiaujant su Ukrainos ir kitų šalių  verslo, biudžetinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų tinklais.

Daugiau informacijos apie  renginį  galima rasti:

Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė