Didžiojo sielių kelio idėja buvo pristatyta konferencijoje Vilniuje

Dvisektorė- dvifondė VPS

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina dvisektorę, o gal geriau būtų sakyti dvifondę vietos plėtros strategiją, nes jos biudžetą sudaro Kaimo plėtros fondo ir Žuvininkystės plėtros fondo lėšos. Utenos rajone turime pakankamai vandens telkinių ir yra kitos sąlygos plėtoti žuvininkystei ir  akvakultūrai.

Tarptautinė konferencija Vilniuje

Besibaigiant 2018 metams Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklas Vilniuje surengė dviejų dienų konferenciją  „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra “, į kurią buvo pakviesti ir mūsų vietos veiklos grupės atstovai.

Konferencija buvo tarptautinė, nes joje  buvo dalinamasi patirtimi kaip sekasi įgyvendinti žuvininkystės ir dvifondės vietos plėtros strategijas Latvijoje,Estijoje ir Lenkijoje.  Lietuvos žuvininkystės ir dvifondės vvg taip pat pristatė savo sėkmes ir nesėkmes vietosplėtros strategijų įgyvendinimo kelyje.

Norint, kad ateityje lydėtų sėkmė, jau dabar reikia dirbti ta linkme

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą darė Europos komisijos atstovė Eglė Puošiūnaitė. Pranešime ji pristatė kokių rezultatų pasiekė Lietuvos ir kaimyninių šalių žuvininkystės ir dvifondėsvietos veiklos grupės iki 2018 metų. Europos komisijos atstovė taip pat pristatė kokia kryptimi bus įgyvendinami bendruomenių inicijuota vietos plėtra grįsti projektai po 2020 ir atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad jau dabar reikia rimtai ruoštis kitam finansavimo laikotarpiui. Renginyje Lietuvos vietos veiklos grupės pranešėją klausė kaip yra su reikalavimu kurti darbo vietas, kadangi darbovietų kūrimas niekaip nesiderina su inovatyvių technologijų diegimu. Konferencijos dalyviams buvo atsakyta, kad darbo vietų kūrimas įgyvendinant vietos projektus yra ne Europos komisijos reikalavimas.

Kiti pranešimai

Apie tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo projektų problemas, kaip jas spręsti ir kokios yra galimybės įgyvendinti šiuos projektus pranešimą padarė FATNET pagalbos skyriaus atstovas Arthur Rigaud.

Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai. Visus konferencijos pranešimus galite rasti ČIA.

Dvi geros žinios URVVG pranešime

Retai taip pasitaiko, kad renginyje tektų daryti paskutinį pranešimą. Tokia proga man pasitaikė šioje konferencijoje. Gera daryti pranešimą antrosios konferencijos dienos pabaigoje, kai visos problemos jau būna išdiskutuotos, klausimai atsakyti. Todėl pagrindinė pirmoji Utenos regiono vvg žinia buvo apie tai, kad pagaliau patvirtintas vienas vietos verslo projektas. Antroji žinia – sėkmingai įgyvendinami du tarptautiniai projektai.

Kas yra Didysis sielių kelias?

Turėjau susirinkusiems klausimų ir aš. Įklausimą kas yra Didysis sielių kelias? atsakymo nežinojo nė vienaskonferencijos dalyvis. Pirmiausiai išsiaiškinus, kad sieliai – tai surišti plukdomi rąstai, sėkmingai konferencijos dalyviams pristačiau šią didelę ir praeityje labai svarbią Lietuvos ekonomikai vandens trasą. 

Taigi Didysis sielių kelias prasideda Utenos rajone, kur Būkos upe iš Ažvinčių girios būdavo plukdomi sieliai. Toliau didysis sielių kelias upėmisir upeliukais ėjo per Baluošo, Dringių ežerus Neries ir Nemumo upėmis siekė Baltijos jūrą. Rusnėje sieliai buvo sandėliuojami, kur klestėjo lentpjūvių verslas. Didysis sielių kelias užtikrino medienos gausą Nemuno deltos kaimuose todėl XVIII-XX a. to Lietuvos regiono gyvenvietėse įvyko medinės architektūros proveržis.

Utopija ar realybė?

Pranešimo metu kolegos iš Estijos pritarė, kad Didžiojo sielių kelio projekto idėja tikrai yra inovatyvi.  O inovatyvioji projekto idėja visai Lietuvai buvo užkoduota dviejose sėkmingai įgyvendintose strategijose 2004-2014 m. ir yra trečiojoje vietos plėtros strategijoje – įgyvendinamoje dabar. Ar idėja galėtų būti įgyvendinta dabar? Ar ji galėtų būti įgyvendinta po 2020 metų? Klausiau konferencijos dalyvių ir dar vieno klausimo: utopija tai ar realybė? Jie mane pakoregavo irnuramino, kad tai utopinė realybė.

Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė