KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6).

Daugiau informacijos:

https://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/10/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr.-5.pdf

https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/dokumentu-formos