Renginys „Investicijų planas Europai: konsultacijos Lietuvos MVĮ, savivaldybėms ir konsultantams“

2018 m. gegužės 15 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo Europos investicijų patariamojo centro renginyje „Investicijų planas Europai: konsultacijos Lietuvos MVĮ, savivaldybėms ir konsultantams“, kuris vyko Pirklių klube, Vilniuje.

Renginys buvo skirtas konsultavimo ir finansavimo galimybėms prieinamoms Lietuvos privačių ir viešųjų projektų rengėjams pagal Investicijų planą Europai. Renginio metu buvo apžvelgtas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) įgyvendinimas, susijęs su skolinimu ir konsultacijomis, kurias teikia  Europos investicijų patariamasis centras. Po plenarinės sesijos, kuri buvo skirta aptarti Investicijų planą Europai, renginio dalyviai pasidalino į dvi paralelinės sesijas.

Pirmoji renginio sesija buvo skirta šalies labai mažoms, mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir daugiausia dėmesio buvo skiriama iššūkiams, su kuriais susiduriama pristatant verslo planus potencialiems investuotojams. Renginio dalyviai taip pat buvo supažindinti su galimybėmis derinti įvairias finansines priemones skirtas MVĮ. Šioje sesijoje taip pat buvo aptarti su investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas susiję klausimai, tokie kaip  galimos rizikos ir galimybės. Sesijoje taip pat buvo aptarta, kur ieškoti partnerių ir kaip rasti tinkamas paramos programas skirtas finansuoti  inovatyvius projektus.

Antroji paralelinė sesija buvo skirta energijos vartojimo efektyvumui, konkrečiai, energetinių paslaugų bendrovių (EPB) ir sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo (SEVE) vystymui. Šioje sesijoje, skirtoje savivaldybėms, energetikos ir komunalinių paslaugų įmonėms bei konsultantams, buvo kalbama apie sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo ir naujas Eurostato gaires dėl finansavimo, susijusio su nebalansiniais įsipareigojimais. Sesijos metu buvo pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai ir atvejų analizė.

URVVG ir EIPC informacija,

J. Umbrasienės ir M. Gadliausko nuotraukos