FARNET susitikimas su žuvininkystės vietos veiklos grupėmis

2018 m. vasario 21 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai dalyvavo Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuotame susitikime su žuvininkystės vietos veiklos grupėmis. Susitikimo metu vyko darbas grupėse, apimančias žemiau išvardintas tris temas:

1. Kokie gebėjimai yra reikalingi ŽRVVG lygmenyje? Kaip tai gali būti sukurta ir palaikoma? Kaip galima išvengti ar įveikti klaidas?

2. Kokių rūšių projektus / veiksmus jūsų ŽRVVG ketina skatinti(orientuojamasi į ŽRVVG / vietos plėtros strategijos tikslus)? Kodėl? Kaip?

3. Ką, kas ir kur: kokios rūšies „laimėk-laimėk“ ryšiai vyksta ŽRVVG regione, tarp nacionalinių ir išorės ŽRVVG?

Taip pat buvo aptarta ŽRVVG prioritetai, veiksmingas valdymas ir strategijos įgyvendinimas, inovacijos ir bendradarbiavimas (koncepcijos ir praktika).

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija