UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS AKTUALIJOS

Apie pateiktus tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus

Kol Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra rengė įstatyminę bazę Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, Utenos regiono vietos veiklos grupė su partneriais aktyviai dirbo prie tarpregioninio ir tarptautinio projektų.

Šių metų  vasaros viduryje  Nacionalinei  mokėjimo agentūrai buvo pateiktas tarpregioninio bendradarbiavimo projektas  „Palankios aplinkos turizmo plėtrai kūrimas taikant LEADER metodą skirtinguose Lietuvos regionuose“, kurio partneriu yra Utenos regiono vietos veiklos grupė.

O vasarai besibaigiant Utenos regiono vietos veiklos grupė jau kaip projekto koordinatorius pateikė tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“ (Using Innovations for Cognition and Development of Important Community Locations and Unfairly Forgotten People)  Akronimas (Blue Tea Time) paraišką.

Lieka  laukti tikėtis, kad šie projektai  bus tinkami ir gaus finansavimą.

Tarpregioninio bendradarbiavimo projektas „Palankios aplinkos turizmo plėtrai kūrimas taikant LEADER metodą skirtinguose Lietuvos regionuose

Projekto tikslas: skatinti vietos plėtrą ir verslumą kaimo vietovėse.

Projekto uždaviniai:

– išryškinti potencialius turizmo objektus projekto teritorijoje.

– suteikti objektų turėtojams motyvacijos, žinių bei gebėjimų pritaikyti objektus turizmui.

– viešinti informaciją apie turizmo objektus ir apie projektą.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“ (Blue Tea Time)

Projekto tikslas yra  naudojantis inovatyviomis veiklomis ir metodais  per Marianos Veriovkinos asmenybę ir kūrybą iš naujo atrasti, pažinti ir pristatyti plačiajai visuomenei vietoves ir akcentuoti jų svarbą vietos bendruomenėms kaip potencialius išteklius  kaimo plėtrai įtraukiant vietos savivaldą, bendruomenes bei vietos verslą į profesionalios bei dvarų kultūros puoselėjimą per edukacinius, kultūrinius renginius, vietinį ir užsienio turizmą.

Projektu siekiama bendradarbiaujant su partneriais  remiantis Marianos Veriovkinos 1860-1938 gyvenimo bei  kūrybos faktais ir to laikotarpio kultūros aktualijomis  inovatyviais būdais pateikti  plačiajai visuomenei informaciją, praturtinančią kiekvieno  asmens kultūrinę tapatybę. Informaciją, kuri  išsaugotų ir aktualizuotų kiekvieno projekto partnerio šalies kultūros paveldą tarptautiniu mastu ir padėtų pritaikyti jį vietos bendruomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai.

Laukimas neturėtų prailgti

Laukimas, kol bus gauti atsakymai dėl šių projektų finansavimo, tikrai neprailgs, nes Žemės ūkio ministrą pavaduojantis Aplinkos ministras  Kęstutis Navickas  2017-08-30 patvirtino Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles.

O tai reiškia naujo etapo  pradžią Utenos regiono vietos veiklos grupei bei potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Šiuo metu Utenos regiono vietos veiklos grupės administracija akylai studijuoja patvirtintą dokumentą ir jo pagrindu  vadovaudamasi 2017-09-05   Nacionalinės mokėjimo agentūros Pavyzdine Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo forma, rengia aprašus  savo vietos plėtros strategijos priemonėms. Parengtus aprašus reikės suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra ir tada bus skelbiamas kvietimas vietos projektams. Labai tikimės ir darome viską, kad tai įvyktų dar šiais metais.

Linkime visiems intensyvaus, kūrybingo ir derlingo rudens  🙂

Jeigu turite klausimų dėl planuojamų teikti vietos projektų, skambinkite, užeikite arba rašykite mums. Informacinį renginį, kuriame pristatysime  dokumentus  bei atsakysime į klausimus   potencialiems vietos projektų pateikėjams planuojame rengti spalio mėnesio pirmoje pusėje Leliūnuose.

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

Paveikslo aut. Kalvis Zālītis