UTENOS REGIONO VVG APLANKĖ SVEČIAI IŠ JONIŠKIO VVG

2017 m. balandžio 25 d. Utenos regiono vietos veiklos grupėje vyko susitikimas su Joniškio VVG. Į susitikimą atvyko Joniškio VVG administracijos darbuotojos Nijolė Valuckienė, Rimantė Misiūnienė, Dalia Motik ir Joniškio VVG valdybos pirmininkė Loreta Česnauskienė. Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi, diskutuojama 2014 – 2020 m. laikotarpio VPS įgyvendinimo aktualijomis, taip pat buvo dalintasi ateities planais.