NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE SURENGTAS SUSITIKIMAS SU VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ ATSTOVAIS

2017 m. balandžio 11 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Rimgailė Garunkšnienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame susitikime “Lietuvos kaimo plėtros 2017 – 2020 m. programos priemonė “LEADER”: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”. Susitikimo metu agentūros ir vietos veiklos grupių atstovai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimus.

Susitikime buvo pristatoma ir kalbama apie Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimą ir tvirtinimą, diskutuota dėl vietos projektų vertinimo proceso, aiškintasi, ką vietos veiklos grupės turi žinoti atlikdamos vietos projektų paraiškų vertinimą, taip pat aptarti susiję su vietos projektų mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, kalbėta apie dažniausiai pasitaikančias klaidas atliekant viešuosius pirkimus, aptarti kiti klausimai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymų.