VVG Veikla

Veiklos istorija

Iki Utenos regiono vietos veiklos grupės įsisteigimo, Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės teritorijoje įsisteigė Ignalinos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Rokiškio rajono savivaldybės vietos veiklos grupė bei Zarasu savivaldybės vietos veiklos grupė.

Kadangi pagal Leader principus paramos iš ES lėšų kaimo plėtros strategijai įgyvendinti iš tos pačios teritorijos gali kreiptis tik viena VVG ( t.y. teritorijos neturi persidengti), Utenos rajono teritorija liko atstovaujama Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės.

Šioje pačioje teritorijoje įsisteigusios minėtos trys vietos veiklos grupės nusprendė kreiptis ES paramos.

Susidarius tokiai situacijai atsirado poreikis Utenos rajono teritorijoje steigti vietos veiklos grupę, o po to, norint, kad visos Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos teritorijoje veikiančios keturios naujos VVG galėtų kreiptis paramos kaimo strategijų įgyvendinimui, reikėjo reorganizuoti Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupę.

Reorganizuoti Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupę buvo galima tik pagal Žemės ūkio ministerijos teisininkų parengta tvarką, nes ši organizacija buvo gavusi 2004-2006 metų ES paramą bandomajai strategijai įgyvendinti ir sėkmingai ją įgyvendino.

Be to Aukštaitijos bendruomenių asociacija buvo gavusi finansavimą kaimo plėtros strategijos rengimui su įsipareigojimu kreiptis paramos jos įgyvendinimui. Strategija buvo sėkmingai parengta visai atstovaujamai teritorijai.

2008 m. gruodžio 22d. po Utenos regiono vietos veiklos grupės įsisteigimo vykęs Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės suvažiavimas nusprendė reorganizuoti organizaciją.

Po ilgų diskusijų buvo nutarta kad Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė bus reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant ją prie Utenos regiono vietos veiklos grupės. Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavimas pritarė Utenos regiono vietos veiklos grupės dalyvavimui ABAVVG reorganizavimo procese. Buvo parengtos reorganizavimo sąlygos, kreiptasi į Registrų centrą, skelbimai apie reorganizavimą buvo publikuoti „Utenos apskrities žinių“ laikraštyje.

Kadangi Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė buvo reorganizuota prijungiant ją prie Utenos regiono vietos veiklos grupės, todėl visi Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės turtiniai, neturtiniai įsipareigojimai perėjo Utenos regiono vietos veiklos grupei; o tai ir paramos sutartys su NMA dėl bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo bei monitoringo, sutartys dėl vietinio bei tarptautinio bendradarbiavimo ir kt.

 

2010 m. vykdyti informaciniai renginiai Utenos r. seniūnijose

Įgyvendinant projektą „Kaimo plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymas ir konsultavimas bei potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvinimas Utenos rajone 2010-2015m.“ 2010m. vyko 9 informaciniai renginiai Utenos rajono  seniūnijose.

 Informacinių renginių metų Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos komanda konsultavo norinčius teikti paraiškas vietos projektams įgyvendinti. Į renginius atėję kaimo bendruomenių kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, seniūnijų, bibliotekų, mokyklų darbuotojai bei fiziniai asmenys vykdantys arba planuojantys vykdyti ekonominę veiklą kaime, galėjo gauti visą reikiamą informaciją, o svarbiausia – pateikti projektų idėjas pagal plėtros Strategijoje numatytas priemones.

Informacinių renginių metų sudalyvavo virš 130 dalyvių, pasiūlyta 44 projekto idėjos už daugiau nei 4 mil. litų.

 

Susitikimas su vietos projektų paraiškų pateikėjais

Utenos regiono Vietos veiklos grupės administracija nuoširdžiai dekoja visiems šių metų rugsėjo 13d. dalyvavusiems planojamų įgyvendinti vietos projektų apžiūroje. Tikimės, kad visiems buvo įdomu iš arčiau susipažinti su vietos projektų pareiškėjais ir aplankyti galimas projektų įgyvendinimo vietas. Ši išvyka turėtų palengvinti darbą, kai bus organizuojami projektų atrankos komiteto posedžiai.

 

Žuvies produktai – ežeringojo Utenos krašto reprezentavimui

 Utenos rajonas gamtos yra gausiai apdovanotas gamtiniais ištekliais. Gausu yra ežerų, upių, upelių ir tvenkinių, todėl Aukštaitijos regiono tautiniame ir kulinariniame pavelde vietos ežerų žuvis užima svarbią vietą. Nežiūrint, kad Utenos rajone yra  daugiau nei 180 ežerų, per 10 upių ir tvenkinių, nusipirkti tiek šviežios ežero žuvies ar užaugintos akvakultūros, o juo labiau  jos produktų,  nėra galimybių, nes tokių produktų tiesiog nėra.

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendindama kaimo plėtros strategiją, kurios  tikslas yra gyvenimo kokybės gerinimas, įgyvendinant vietines iniciatyvas Utenos rajone 2010-2015m., aktyviai  bendrauja su įvairiomis Utenos krašto organizacijomis. Bendradarbiaujama taip pat ir su kitų Europos sąjungos valstybių vietos veiklos grupėmis.

Utenos regiono vietos veiklos grupė iš tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Tradicinio meno ir amatų mainai 2011-2012m.“, kurį įgyvendinto  kartu su ežerų krašto Suomijos Karelijos vietos veiklos grupe yra įsigijusi virtuvinės įrangos (šaldytuvą ir elektrinę viryklę, virtuvinį kombainą bei puodų ir termosų rinkinį). Virtuvė yra įrengta patalpose, kurias Utenos regiono vietos veiklos grupė  yra gavusi pagal panaudą iš Utenos rajono savivaldybės.

Utenos regiono vietos veiklos grupės  aktyvus bendradarbiavimas su partneriais iš užsienio bei Utenos rajono bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis tarp jų ir su Utenos  medžiotojų žvejų draugijos skyriumi, Žvejų klubu „Utenis“, sudarė sąlygas kurti planus, kaip galima būtų pasigaminti produktų iš vietinių ežerų žuvies.

Savanoriškais pagrindais Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai parengė   projektą „Patalpų pritaikymas  žuvies produktų   gamybai“.Projekto tikslas – įsirengti patalpas  bei įsigyti trūkstamą įrangą, kurią bus galima panaudoti vietos produktų iš žuvies gamybai bei parengti receptūras planuojamų gaminti produktams. Kad patalpos būtų sutvarkytos tinkamai buvo  bendraujama su  Maisto ir veterinarijos tarnybos kompetentingais specialistais, gautos jų rekomendacijos dėl patalpų įrengimo bei įrangos įsigijimo.

Parengtas projektas buvo pateiktas Utenos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei, kuri įgyvendina strategiją „Tvari žuvininkystės plėtra Utenos rajone 2010-2015 m.“ . Projektas atitiko pirmojo prioriteto „Utenos rajono žuvininkystės sektoriaus plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ trečiosios priemonės  „Rekreacinės žuvininkystės, tradicinių verslų atgaivinimas, ekologinio turizmo plėtra  bei gamtos ir architektūros išsaugojimas“ tikslus, uždavinius ir gavo finansavimą.

Įgyvendinus projektą, kurio bendra vertė buvo  trisdešimt   du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni  litai buvoįrengtos 22,95 kv. m virtuvės patalpos, bei jos pritaikytos žuvies produktų gamybai bei įsigyta reikalinga įranga ( autoklavas bei indaplovė) produktų iš žuvies gamybai.

Prie projekto  biudžeto Utenos regiono vietos veiklos grupė prisidėjo 10 procentų savo lėšomis (3276 Lt), kurias, kaip ir kiekviena ne pelno organizacija, kaupia, kad galėtų įgyvendinti projektus.

Receptūras rengė , produkciją gamino bei viešinimo priemones kūrė Utenos regiono vietos veiklos grupės  nariai – savanoriai.  Žuvies, kitų reikalingų maisto prekių pirkimui ir projekto viešinimo priemonių gamybai  buvo panaudotos organizacijos ir jos narių paaukotos nuosavos lėšos.

Buvo išbandytos dvi receptūros. Pagaminti žuvies produktai buvo degustuojami tiek pačių gamintojų- Utenos regiono vietos veiklos grupės savanorių, Utenos rajono savivaldybės administracijos bei Tarybos atstovų, įvairių bendruomenių bei kitų garbingų žmonių, apsilankiusių svečiuose.

Buvo nutarta, kad  projektas buvo naudingas, o jo metu pagaminti produktai  tinka  ežeringojo Utenos krašto reprezentavimui. Belieka tik rengti vietos produktų iš žuvies marketingo planą plėtoti jų gamybą.

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

Jolitos Umbrasienės nuotraukose produkcijos iš žuvies gamybos procesas, bei pagamintos produkcijos pavyzdys.