Įgyvendinami projektai, kuriose Utenos regiono vietos veiklos grupė yra partneris:


Pareiškėjas: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Projekto pavadinimas „Laukiniai stebuklai“
Programa: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa
Priemonė: “LEADER”
Veiklos sritis: “VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”.
Paramos sutarties: Nr. 44TT-KS-18-4-04899-PR001
Projekto pradžia: 2019-03-26.
Projekto pabaiga: 2020-12-31.
Paramos suma: iki 37 787 Eur

Projekto tikslas – gerinti žinias apie laukinės gamtos produktų naudojimą, dalintis gerąja praktika švietimo ir renginių organizavimo srityse, kurti naujas galimybes verslui ir turizmui.

Projekto uždaviniai:

  • Mokytis ir skleisti žinias apie laukinių ingredientų naudojimą
  • Organizuoti renginius, populiarinančius gamtos gėrybių naudojimą.
  • Keistis žiniomis tarp partnerių

Projekto tikslinė grupė – projekto partnerių teritorijų gyventojai, NVO, smulkieji verslininkai. Dalyvauti projekte lygias galimybes turės visi teritorijų gyventojai, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, religinių įsitikinimų, lytinės orientacijos, socialinės padėties. Dalyvauti projekto veiklose turės galimybę asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių, jaunimas. Per dalyvavimą projekto veiklose didės jų socialinė įtrauktis. Gautos žinios didins galimybę gauti pajamų iš savo veiklos prisidės prie skurdo mažinimo.

Laukiniai receptai:


Pareiškėjas: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“

Paramos sutarties: Nr. 44TT-KE-18-3-04089-PR001

Projekto tikslas – palankios aplinkos kūrimas turizmo verslui partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos verslo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais.

Projekto uždaviniai:

  1. Susipažinti su projekto partnerių su geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais turizmo plėtros srityje.
  2. Supažindinti projekto partnerius su geriausiais turizmo plėtros pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais.
  3. Įtraukti vietos verslą į tarptautinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą su verslininkais iš partnerių grupių/ šalių skatinti juos imtis veiklos tarptautinėje rinkoje
  4. Panaudoti vietos tradicijas: amatininkystę ir kulinarinį paveldą naujų  paslaugų paketų kūrimui bei turizmo paslaugoms įvairinimui.
  5. Įtraukti jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vietos bendruomenės į meistriškumo kursų veiklas, renginius, skirtus šalims partnerėms pristatyti.

Projekto tikslinė grupė – projektas yra skirtas Latvijos, Lietuvos, Gruzijos, Moldovos verslininkams teikiantiems turizmo paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, laisvalaikio užimtumas), užsiimantiems įvairių produktų gamyba (bitininkystė, vaistinės žolės, prieskoniai ir kt. veikla), ieškantiems naujų rinkų, siekiantiems pagerinti savo gaminamą produkciją, įvairinti jos asortimentą.

Projektas skirtas aktyvioms bendruomenėms, ieškančioms naujų galimybių ir įvairesnių veiklų, galinčioms pristatyti etninės kultūros produktus, folklorą, pareklamuoti savo veiklas.


Įgyvendinti projektai, kuriose Utenos regiono vietos veiklos grupė buvo partneriu:


Pareiškėjas: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai“

Projekto tikslas – socialinių ir ekonominių vietos gyventojų, ypač smulkaus verslo atstovų iš vietos veiklos grupių molėtų rajono vvg „Keisdamiesi keičiame“, vvg „Gniazdo“, vvg „Kraina Rawki“ bei Utenos regiono vvg teritorijų iniciatyvų plėtra.

Projekto tikslinė grupė – VVG teritorijų gyventojai, t.y. smulkaus verslo atstovai: amatininkai, ūkininkai, kaimo turizmo sodybų savininkai, amatų centrų darbuotojai, bendruomeninio verslo atstovai, jaunimo ir kaimo bendruomenių organizacijų atstovai bei VVG darbuotojai.

Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ 2018 metais kartu su partneriais iš Lenkijos ir Lietuvos įgyvendino ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą tarptautinio bendradarbiavimo projektą Nr. 44TT-KU-18-2-03518 “LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai“. Projekto tikslas – Socialinių ir ekonominių vietos gyventojų, ypač smulkaus verslo atstovų iš vietos veiklos grupių Molėtų rajono veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, VVG „Gniazdo“, VVG „Kraina Rawki“ bei Utenos regiono VVG teritorijų iniciatyvų plėtra. Projekto metu siekiame per tarptautinę vietos smulkaus verslo įmonių reklamą, elektroninę verslo partnerių pažinčių platformą www.leaderonline.eu, Lietuvos ir Lenkijos smulkaus verslo atstovų pažintinius vizitus šalių partnerių verslo įmonėse, skatinti smulkaus verslo partnerystę ir bendradarbiavimą. Projekto veiklomis taip pat siekiama paskatinti artimesnius kontaktus tarp verslo įmonių, sudaryti sąlygas produkcijos reklamai, pardavimų auginimui savivaldybių, regiono ir tarptautiniu lygiu.

Plačiau apie projektą skaitykite ČIA

2018 – LEADER – Verslumo ir partnerystės plėtrai