Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos
plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“
projektai

Priemonė „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Poilsio salės statyba ir panaudojimas verslo plėtrai

Pareiškėjas: Birutė Jaskevičienė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 53 941,01 Eur

Projekto tikslas – kaimo turizmo sodybos „Birutės vienkiemis“ paslaugų plėtra pastatant naują pastatą- poilsio salę. Įgyvendinus projektą bus padidintos poilsiautojų priėmimo galimybės. Bus galima vienu metu priimti didesnes iki 150 žmonių grupes.
Šiuo metu kaimo turizmo sodyba nebepajėgi patenkinti visų besikreipiančiųjų klientų poreikių. Pagrindinė investicijos paskirtis- paslaugų poilsiautojams plėtra, kad sodyboje vienu metu būtų galima priimti iki 150 svečių.

https://www.birutesvienkiemis.lt/


Verslo plėtra gaminant produkciją iš medienos

Pareiškėjas: Kazimieras Graužinis

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 49 693,55 Eur

Projekto tikslas – padidinti medienos gaminių gamybos apimtis bei pagerinti sąlygas medinių gaminių gamybos, sandėliavimo bei pardavimo procesams, įrengiant tinkamas patalpas žaliavų, technikos bei pagamintos produkcijos sandėliavimui.
Šiuo metu turima technika bei medienos gamybos procesai (dažymas, džiovinimas, sandėliavimas) neužtikrina pakankamos produkcijos gamybos apimčių, kurios patenkintų rinkos poreikius gaminamai produkcijai.
Panašaus pobūdžio produkcijos iš medžio Utenos rajono savivaldybės teritorijoje negaminama. Tai produkto inovacija. Subkriterijai: produktų, paslaugų naujumas – sukurtas produktas- medinės dėžės, kurios montuojamos pagal kiekvieno kliento poreikius.


Odontologijos paslaugų plėtra Kuktiškių seniūnijoje

Pareiškėjas: MB „Dr. Petravičius“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 54 250,56 Eur

Projekto tikslas – įtvirtinti sukurtą darbo vietą sau, odontologinės praktikos srityje. Išplėsti paslaugų sritį, sukuriant odontologijos ir dantų techniko laboratoriją, kaimiškoje vietovėje. Įsteigti dvi darbo vietas kaimiškos teritorijos gyventojams. Sudaryti palankias ir greitai pasiekiamas odontologo paslaugas Kuktiškių ir artimiausių seniūnijų gyventojams.
Šiuo metu turima medicininė įranga neužtikrina pilnos ir kokybiškos odontologo-dantų techniko paslaugos.
Tokios paslaugos (odontologo-dantų techniko) Utenos rajono savivaldybės kaimiškose teritorijose neteikiamos. Kaimo gyventojai, kuriems būtina odontologo paslauga, priversti vykti į miestus. Tai paslaugos inovacija.


Veiklų įvairinimas plėtojant V. Kryžiaus individualios įmonės verslą

Pareiškėjas: V. Kryžiaus individuali įmonė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 28 181,91 Eur

Projekto tikslas – įrengti materialinę bazę apgyvendinimo paslaugoms teikti, sukuriant naują darbo vietą Utenos regiono vietos veiklos grupės teritorijoje gyvenančiam ir gyvenamąją vietą deklaravusiam žmogui. Jau 20 metų prekybos srityje pelningai veikianti Viliaus Kryžiaus individuali įmonė yra pakankamai kompetentinga tiek klientų aptarnavimo, tiek finansų valdymo srityje.
Planuojamo verslo plėtra sudarys palankias sąlygas stabilesniam ir pelningesniam Viliaus Kryžiaus individualios įmonės veiklos funkcionavimui.


MB Kovai darbo vietų kūrimas

Pareiškėjas: MB „Kovai“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 54 250,00 Eur

Projekto tikslas – Kurti darbo vietas Utenos rajono kaimo vietovėse, taip didinant pridėtinę vertę bei užimtumą.

https://www.facebook.com/hillas.lt/


Veršidės dalies kapitalinis remontas, įrengiant mažo pajėgumo skerdyklą

Pareiškėjas: UAB „Kinderio limuzinai“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 54 259,30 Eur

Projekto tikslas – įrengti mažo pajėgumo skerdyklą, sukuriant galvijų skerdimo, brandinimo ir išpjaustymo paslaugų komplektą ir įsteigti naujas darbo vietas.


Prano Jaskevičiaus medienos apdirbimo veiklos plėtra

Pareiškėjas: Pranas Jaskevičius

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 39 961,39 Eur

Projekto tikslas – Prano Jaskevičiaus medžio apdirbimo paslaugos plėtra, atliekant pastato, kuriame vykdomi medžio apdirbimo darbai, stogo remontą, įsigyjant naują modernų gaterį, kas įgalins padidinti darbo našumą, bei palengvins darbuotojų darbą, bus pagerintos darbuotojų darbo sąlygos.


Pauliaus Augustaičio ūkio plėtra, kuriant žemės kasimo darbų paslaugų

Pareiškėjas: Paulius Augustaitis

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 39 980,00 Eur

Projekto tikslas – Pauliaus Augustaičio ūkininko ūkio plėtra, pradėjus teikti žemės kasimo darbų paslaugą. Žemės kasimo darbai bus atliekami vamzdynų, kabelių, įvairių tinklų tiesimo tikslais. Įsigijus reikiamą techniką, paslauga numatoma teikti Utenos rajone ir pagal poreikį aplinkiniuose rajonuose.


Sigito Sinicos ūkio plėtra, kuriant mobilią sulčių spaudimo paslaugą

Pareiškėjas: Sigitas Sinica

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 26 058,23 Eur

Projekto tikslas – Sigito Sinicos jau teikiamų sulčių spaudimo paslaugų modernizavimas bei minėtos paslaugos priartinimas prie vartotojo. Įsigyjant naują, inovatyvią Utenos raj. mastu, sulčių spaudimo įrangą, kurią bus galima transportuoti tiesiai pas vartotoją ir atlikti sulčių spaudimo paslaugą jo pageidaujamoje vietoje.


PriemonėMokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA -10)

Mokomės ir tobulėjame

Pareiškėjas: Pakalnių moterų užimtumo centras

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 6795,48 Eur

Projekto tikslas – skatinti mišrių amžiaus grupių bendradarbiavimą, verslumą, ir kūrybiškumą, telkiant centro nares kokybiškam užimtumui, skatinant mokytis ir įgyti naujų įgūdžių, kurie bus panaudoti centro veikloje įgyvendinus projektą.


Vyžely pinsiu, Vyžanos vyžosiu

Pareiškėjas: Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 5827,43 Eur

Projekto tikslas – sukurti unikalų edukacinių programų ciklą, skirtą atskiroms amžiaus grupėms, aktualų skirtingiems metų laikams, atskleidžiantį Vyžuonų krašto autentiškumą ir unikalumą.

https://www.facebook.com/bendruomenevyzuona/


Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ edukacinių programų reprezentavimas

Pareiškėjas: Utenos rajono tautodailininkų klubas „Svirnas“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 9760,00 Eur

Projekto tikslas – mokymo priemonių parengimas edukacinėms  programoms  pagal  amžiaus grupes ir amatų sritis, edukacinių programų kūrimas bei sukurtų programų  panaudojimas patirties sklaidai.


Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai“

Pareiškėjas: Menų kamara

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 9758,64 Eur

Projekto tikslas – mokymo priemonių parengimas edukacinėms programoms pagal amžiaus grupes ir amatų sritis, edukacinių programų kūrimas bei sukurtų programų panaudojimas patirties sklaidai.

https://www.facebook.com/asociacija.menukamara/


Priemonė „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Stereolitinių modelių gamyba

Pareiškėjas: Justina Kirdeikytė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 38 743,50 Eur

Projekto tikslas – VP „Stereolitinių gaminių gamyba“ tikslas įkurti nuosavą verslą, įdiegiant inovacijas ne tik Utenos rajono savivaldybės, bet ir Lietuvos mastu, sukuriant naujas darbo vietas jauniems žmonės kaimo teritorijoje. Bus sukurta vienas pilnas etatas – operatoriui ir pusė etato operatoriaus padėjėjui.


Nerijaus Griniaus verslo plėtra, pastatant naują pastatą, pritaikytą automobilių remontui

Pareiškėjas: Nerijus Grinius

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 38 487,38 Eur

Projekto tikslas – toliau plėsti jauno žmogaus Nerijaus Griniaus jau pradėtą automobilių remonto verslą. Siekiant didinti jaunų žmonių užimtumą kaimiškose teritorijose. Pastačius naujas patalpas, kuriose bus vykdomi automobilių remonto darbai, taip išplėtus darbų apimtis bus sukurta 1,5 etato darbo vieta. Įgyvendinus projektą bus teikiamos paslaugos Utenos VVG ir aplinkinių rajonų gyventojams.


Eugenijaus Kaziūno mobilios maitinimo paslaugos sukūrimas

Pareiškėjas: Eugenijus Kaziūnas

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 12 690,25 Eur

Projekto tikslas – sukurti jaunam žmogui Eugenijui Kaziūnui mobilių maitinimo paslaugų verslą ir sukurti darbo vietą sau. Siekiant didinti jaunų žmonių užimtumą kaimiškose teritorijose. Įsigijus priekabą su maisto ruošimo ir saugojimo įranga bus pradėtos teikti mobilios maitinimo paslaugos gyventojams. Įgyvendinus projektą bus teikiamos paslaugos Utenos VVG ir aplinkinių rajonų gyventojams.

https://www.facebook.com/Pilypas.kitchen/


Priemonė „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Socialinio verslo vykdymo pradžia atnaujintose Vyžuonų parapijos namuose

Pareiškėjas: VšĮ Vyžuonų parapijos namai

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 55 465,76 Eur

Projekto tikslas – suremontuoti patalpas, kurios yra adresu: Utenos raj. sav., Vyžuonų seniūnija, Vyžuonų miestelis , B. Radzevičiaus g. 25 ir jose vykdyti socialinį verslą: t.y. vykdyti ekonominę veiklą iš kurios gautas pelnas bus investuojamas į Vyžuonų ir Užpalių seniūnijose gyvenančių pagyvenusio amžiaus žmonių socialinėms problemoms spręsti.


Priemonė „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai  sudarymas Utenos rajone“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2)

Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose

Pareiškėjas: Tauragnų krašto bendruomenė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 19 774,00 Eur

Projekto tikslas – patrauklios aplinkos kūrimas žvejams ir vietos gyventojams, puoselėjant žuvininkystės paveldo tradicijų išsaugojimą Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose.

Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno


Šventoji jungia kaimynus

Pareiškėjas: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 19 774,00 Eur

Projekto tikslas – sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų seniūnijoje.

https://www.facebook.com/uzpaliukrastas/


Povandeninis pažintinis takas ir Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere

Pareiškėjas: Kultūros ir socialinės plėtros centras

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 19 774,00 Eur

Projekto tikslas – jaunų žmonių įtraukimas į veiklas susijusias su kultūros puoselėjimu, gamtosauga, sveikatinimo skatinimu bei sąmoningumo ugdymu telkiant vietos bendruomenę Sudeikių krašte.

Apie projektą rašo LRT portalas, nuoroda ČIA.

2020-10-14