Projektas „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

Trumpas projekto aprašymas:

Utenos regione sparčiau, negu kituose Lietuvos regionuose, dėl migracijos ir demografinių problemų  mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai mažėja viešųjų paslaugų prieinamumas, nes uždaromos mokyklos, ligoninės, ambulatorijos, kultūros centrai, bibliotekos. Panaikinus apskričių administracijas, Lietuvos regionuose, įskaitant ir Utenos apskritį ,  nebeliko veikiančių institucijų, kurios prisiimtų atsakomybę už regionų plėtrą. Lietuvoje,  dažniausiai Vilniuje,  jau eilę metų vyksta socialinio verslo konferencijos, kurios yra labai teorinio lygmens. Potencialūs socialinio verslo kūrėjai ir plėtotojai Lietuvos regionuose negali gauti pakankamai žinių, kad galėtų susiformuoti savo verslui plėtoti reikalingus gebėjimus.

Problema: Utenos apskrityje didėja socialinė atskirtis, mažėja bendruomenei reikalingų paslaugų ir (arba ) prekių kiekis, todėl aštrėja šiame  regione įsisenėjusios socialinės problemos. Projekto tikslas – Socialinio verslumo ir atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą Utenos regione.

Įgyvendinant projektą 12 galutinių naudos gavėjų Utenos apskrityje bus aprūpinti įranga ir įrengimais, jiems bus surengtos konsultacijos rinkodaros, teisiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais. Bus surengti mokomieji renginiai, socialinio verslo viešinimo kampanija ir socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas.

Pasiekus planuotus projekto rezultatus 12 pelno ir ne pelno organizacijų pradės veikti Utenos apskrityje socialinio verslo srityje. Sumažės Utenos apskrities gyventojų socialinė atskirtis, o pridėtine projekto verte taps sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos regione. Projekto dėka Utenos apskrityje bus pradėtos formuoti naujos informacijos sklaidos, bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja patirtimi bei metodine informacija tarp socialinio verslo vykdytojų tradicijos. Kurias sėkmingai tęs suburtas neformalus Utenos apskrities socialinio verslo organizacijų tinklas.

Bendra projekto vertė – 259 650,55 Eur

Paramos suma – 223 751,99 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. kovo mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

Projekto vykdytojas Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Projekto partneris yra Viešoji įstaiga Utenos regiono bendruomenės fondas.


KVIEČIAME DALYVAUTI SOCIALINIO VERSLO MUGĖJE

Socialinio verslo mugė skirta Anykščių rajonui vyks 2021 m. rugpjūčio 07 d., 10:00-18:00 val. Leliūnuose (Ilgoji g. 2, Leliūnai, Debeikių sen., Anykščių raj.)

Sekite naujienas ir dalyvaukite projekto

„Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“

4 valandų mokymuose „Socialinės verslininkystės esmė“

Kviečiame dalyvauti renginiuose visoje apskrityje!

 

Įvykusios projekto veiklos

Socialinio verslo forumai:

Socialinio verslo forumų viešinimas Utenos radijuje

Socialinio verslo forumas Inturkėje Molėtų kraštui

Socialinio verslo forumas Kaniūkuose Utenos kraštui

Socialinio verslo forumas Samaniuose Zarasų kraštui

Socialinio verslo forumas Anykščių kraštui

Socialinio verslo forumas Naujajame Daugėliškyje Ignalinos kraštui

Socialinio verslo forumas Visagine

RINKODARINIŲ RENGINIŲ CIKLAS

Mokomoji dalis:

Utenos (2020-09-30), Molėtų (2020-10-21), Zarasų rajonams (2020-10-28) - skaityti daugiau

Anykščių (2021-06-15), Ignalinos (2021-06-30), Visagino rajonams (2021-07-13) - skaityti daugiau

Bendruomenės įtraukimas ir aktyvinimas:

2021-08-07  „Socialinio verslo mugė“ Anykščių rajonui

2021-08-26 Bendruomenės įtraukimo ir aktyvinimo renginys „Socialinio verslo mugė“ Utenos rajonui

Gerosios praktikos pasidalinimas:

2021-09-15 Gerosios praktikos pasidalinimo renginys Utenos rajonui - skaityti daugiau


Naudinga informacija:

Socialinių paslaugų katalogas: spausti ČIA

Priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas nr. 1: spausti ČIA


Utenos apskrities socialinio verslo vykdytojai (galutiniai naudos gavėjai)

Utenos rajonas

MB Bruzgė

Įmonės kodas: 305555083

Direktorė Jolanta Bražėnienė

Tel.: +370 683 58984

Teikiamos paslaugos: būsto valymas, smulkus namų remontas, aplinkos tvarkymas.

Tinklapis: https://www.facebook.com/Bruzge.Utena

 

 

Daunorių krašto bendruomenė „Ažu Tauragną“

Įmonės kodas: 305722130

Prezidentė Edita Danilevičienė

Tel.: +370 650 58515

Teikiamos paslaugos: talkos, stovyklos, bendruomenės susibūrimai skirti  tautinėms, etninėms šventėms, kraštiečių susitikimai. Paslaugų teikimas bus  orientuotas į šiuos paslaugų gavėjus: tai suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, vaikai ir jaunimas,  senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Tinklapis: https://www.facebook.com/Daunori%C5%B3-kra%C5%A1to-bendruomen%C4%97-A%C5%BEu-Tauragn%C4%85-110165294502581

 

MB Auksinis elnias

Įmonės kodas: 305558268

Direktorė Agnė Šeduikė

Tel.: +370 612 16323

Teikiamos paslaugos: kūrybinės dienos stovyklos, sveikatingumo stovyklos, edukacinės programos.

Tinklapis: https://www.facebook.com/elnynas

 

MB Mona muse

Įmonės kodas: 305644144

Direktorė Aušra Vitkutė

Tel.: +370 620 55500

Teikiamos paslaugos: dekoracinių pagalvėlių ir žaislų iš tekstilės kūrimas, sukirpimas, susiuvimas ir užpildymas. Pačių susikurto logotipo, paveikslėlio ar kito norimo vaizdo siuvinėjimas ant kepurių ir kitų tekstilės gaminių, pagalvėlių ir žaislų išsiuvinėjimas, siuvinėjimas ant rankšluosčių naudojantis kompiuterizuota siuvinėjimo mašina.


Zarasų rajonas

MB Statom svajones

Įmonės kodas: 305489968

Direktorė Aurelija Trimonytė

Tel.: +370 675 67817

Teikiamos paslaugos: atviros dirbtuvės, kuriose skirtingi vietos ir atvykę meistrai kuria savo projektus, įtraukdami niekur nedirbančius ir nesimokančius žmones, žmones turinčius negalią.

 

 

MB Vajakiškis

Įmonės kodas: 305662103

Direktorė Sonata Skaudienė

Tel.: +370 606 17930

Teikiamos paslaugos: valymas, kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla.


Molėtų rajonas

MB Matyti širdimi

Įmonės kodas: 305648370

Direktorė Dalia Mikoliūnaitė

Tel.: +370 686 04303

Teikiamos paslaugos: laisvalaikio organizavimo paslaugos organizuojamos dienos centro ir kūrybinių stovyklų metodais.

Tinklapis: https://www.facebook.com/Matyti-%C5%A1irdimi-100975312020126

Molėtų rajonas

MB Dabok

Įmonės kodas: 305692228

Direktorius Paulius Mikelinskas

Tel.: +370 602 28831

Teikiamos paslaugos: augalininkystei būdingų paslaugų veikla; paprastasis pastatų valymas; valymo veikla.


Visaginas

MB Damir

Įmonės kodas: 305629110

Direktorė Sofja Tkačiova

Tel.: +370 623 29416

Teikiamos paslaugos: visuomenės sveikatinimo, fizinio aktyvumo skatinimo veiklos ir masažo paslaugos, kurios orientuotos į socialinę atskirtį patiriančią pagyvenusių žmonių grupę.