Saldutiškio seniūnija

Apie seniūniją

Istoriniuose šaltinuose pirmą kartą Saldutiškio miestelio vardas paminėtas 1795 metais. Saldutiškis yra įsikūręs į pietryčius nuo Utenos, prie Vilniaus – Utenos geležinkelio. Miestelio vardas, priesagos -iškis vedinys, turbūt kilęs iš asmenvardžio. 1916 – 1918 m. buvo apskrities, 1920 – 1939 m. – Linkmenų, 1939-1950 m. Saldutiškio valsčiaus centras.
Saldutiškio dvaras minimas 18 a. pabaigoje. Gyvenvietė pradėjo kurtis 1899 m., nutiesus Panevėžio-Švenčionėlių geležinkelį. Prieš I-ąjį pasaulinį karą dvaras priklausė karo inžinieriui Boleslovui Jaloveckiui, kuris pastatė dvaro rūmus su ūkio pastatais, užveisė turtingą parką, sodą ir gėlynus, o keletą miško kvartalų užsodino maumedžiais. Jo sūnus Mečislovas 1907 m. pabaigoje įsteigė Saldutiškio ūkio draugiją, kurios veikloje dalyvavo ir aplinkinių vietovių ūkininkai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir vykdant Žemės reformą, dvaro centras atiteko savivaldybei ir Labanoro miškų urėdijai, o patys rūmai – besikuriančiai naujai parapijai. Pirmuoju klebonu buvo kunigas St. Švėgžda, kuris užsiėmė ir bažnyčios statyba. Šiam tikslui buvo pritaikytas akmeninis dvaro svirnas, ant kurio aukštų pamatų buvo pristatyta medinė bažnyčios dalis su dviem bokštais.
Miestelis pradėjo labiau augti, kai 1927 m. jame įsikūrė miško eksploatacijos įstaiga, nes siauruoju geležinkeliu buvo patogu išvežti miško medžiagas. Veikė didelė lentpjūvė, kurioje dirbo apie 60 nuolatinių darbininkų. Ji tiekdavo elektrą ne tik Saldutiškiui, bet ir artimiems kaimams. 1934 m. miestelyje buvo pastatyti šaulių namai su sale, kurioje vykdavo vaidinimai, paskaitos ir kt. 1938 m. miestelio aikštė ir gatvės buvo išgrįstos, sutvarkyti šaligatviai. Iš Saldutiškio geležinkelio stoties vasarą į Kauno „Sodybos” bendrovę buvo vežamos Labanoro girios gėrybės – uogos ir grybai. Miestelyje buvo 50 namų, gyveno 9 žydų šeimos, kurios vertėsi prekyba ir žvejyba.
1940 m. Saldutiškyje buvo miškų urėdijos ir miškų eksploatacijos įstaigos, savivaldybė, pradžios mokykla, medicinos punktas, vaistinė, žemės ūkio kooperatyvas, nakvynės namai, kepykla, 8 parduotuvės, žemesnioji žemės ūkio mokykla, pasienio policijos mokykla, biblioteka ir kt. Aktyviai reiškėsi įvairios politinės ir visuomeninės organizacijos.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, bolševikai prieš II-ąjį pasaulinį karą ir po jo ištrėmė nemažai Saldutiškio gyventojų. Naciai išžudė miestelio žydus. Pokario metais prasidėjo aktyvi rezistencinė kova. Dar karo metais 1944 m. liepos 10 d. lentpjūvėje įvyko didelis partizanų mūšis su raudonarmiečiais. Kautynėse žuvo keliolika partizanų, o nežinomas jų skaičius sudegė lentpjūvėje. Už pasipriešinimą okupantai nusiaubė miestelį ir jo apylinkes.

www.saldutiskis.lt

Vietos projektai seniūnijoje

Poilsio salės statyba ir panaudojimas verslo plėtrai

Pareiškėjas: Birutė Jaskevičienė

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 53 941,01 Eur

Projekto tikslas – kaimo turizmo sodybos „Birutės vienkiemis“ paslaugų plėtra pastatant naują pastatą- poilsio salę. Įgyvendinus projektą bus padidintos poilsiautojų priėmimo galimybės. Bus galima vienu metu priimti didesnes iki 150 žmonių grupes.
Šiuo metu kaimo turizmo sodyba nebepajėgi patenkinti visų besikreipiančiųjų klientų poreikių. Pagrindinė investicijos paskirtis- paslaugų poilsiautojams plėtra, kad sodyboje vienu metu būtų galima priimti iki 150 svečių.

https://www.birutesvienkiemis.lt/

Verslo plėtra gaminant produkciją iš medienos

Pareiškėjas: Kazimieras Graužinis

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 49 693,55 Eur

Projekto tikslas – padidinti medienos gaminių gamybos apimtis bei pagerinti sąlygas medinių gaminių gamybos, sandėliavimo bei pardavimo procesams, įrengiant tinkamas patalpas žaliavų, technikos bei pagamintos produkcijos sandėliavimui.
Šiuo metu turima technika bei medienos gamybos procesai (dažymas, džiovinimas, sandėliavimas) neužtikrina pakankamos produkcijos gamybos apimčių, kurios patenkintų rinkos poreikius gaminamai produkcijai.
Panašaus pobūdžio produkcijos iš medžio Utenos rajono savivaldybės teritorijoje negaminama. Tai produkto inovacija. Subkriterijai: produktų, paslaugų naujumas – sukurtas produktas- medinės dėžės, kurios montuojamos pagal kiekvieno kliento poreikius.

Tinklapis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013901089685

Prano Jaskevičiaus medienos apdirbimo veiklos plėtra

Pareiškėjas: Pranas Jaskevičius

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti: 39 961,39 Eur

Projekto tikslas – Prano Jaskevičiaus medžio apdirbimo paslaugos plėtra, atliekant pastato, kuriame vykdomi medžio apdirbimo darbai, stogo remontą, įsigyjant naują modernų gaterį, kas įgalins padidinti darbo našumą, bei palengvins darbuotojų darbą, bus pagerintos darbuotojų darbo sąlygos.

Filmuota medžiaga

Daugiau: utenago.lt

Nepriklausomo Kino vilkų festivalis Saldutiškyje

Medinė Kirdeikių Šv. Jono krikštytojo bažnyčia

Etnografinis Šiaudiniškio kaimas

Seniūnijos amatininkai:

  • Jadvyga Baltienė (Audėja)
  • Aldona Budrienė (Siuvinėjimas)
  • Jūratė Godaitė (Užuolaidėlės, servetėlės)
  • Veronika Leonora Maniušienė (Mezgėja, Kirdeikiai)
  • Vida Ringelevičienė (Riešinės)